Invalidförbundet

Förbundet är en riksomfattande flerbranschorganisation för fysiskt handikappade människor som utövar intressebevakning och serviceverksamhet.

Invalidförbundet har

  • 32 000 personliga medlemmar,
  • 150 medlemsföreningar och
  • 2 500 arbetstagare.
  • Invalidförbundet rf har en total avkastning på 45 milj. euro (2014)
  • Koncernen Invalidförbundet har en total avkastning på 145 miljoner euro.

Mer information om organisationen (på finska)

Mer information om Invalidförbundet rf:s ekonomi  (på finska)                                             

Invalidförbundets årsberättelse 2014 (på finska)

Med kurs på ett likvärdigt och tillgängligt Finland

Invalidförbundet främjar och utvecklar möjligheterna för såväl fysiskt handikappade som personer med varierande funktionsförmåga till att delta, vara mobila och leva ett fullödigt liv.

Invalidförbundets värden är

  • människovärde
  • pålitlighet
  • mod
  • öppenhet och
  • förnyelse.