Kontaktinformation

Centralbyrån

Invalidförbundet rf
Mannerheimvägen 107
00280 Helsingfors
tel. (09) 613 191, fax (09) 146 1433
fpd@invalidiliitto.fi

Verkställande direktör
Marja Pihnala 0400 987 748

Organisations- och påversamhetsavdelning
Organisationchef Anssi Kemppi 044 765 1313
Organisationsplanerare Aila Peräjoki, svenskspråkig verksamhet 040 739 5255
aila.perajoki@invalidiliitto.fi

Rehabilitering

Boendetjänster