Kontaktinformation

Centralbyrån

Invalidförbundet rf
Mannerheimvägen 107
00280 Helsingfors
tfn. (09) 613 191, fax (09) 146 1433
fpd@invalidiliitto.fi


Generaldirektör
Petri Pohjonen, tfn 050 2842


Organisations- och påversamhetsavdelning
Organisationchef Anssi Kemppi, tfn 044 765 1313
Organisationsplanerare Marianne Niemi, svenskspråkig verksamhet, tfn 044 765 0535
marianne.niemi@invalidiliitto.fi

Rehabilitering

Boendetjänster