Äänestäjä pudottaa äänestylipukkeen vaalipaikan laatikkoon

Äänestyspaikkojen esteettömyyskysely: ”Ei asiaa pyörätuolilla eikä rollaattorilla"

15.5.2019
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE keräsi tietoja esteettömyyden toteutumisesta äänestyspaikoilla kevään 2019 eduskuntavaaleissa.

Tiedot kerättiin kaikille avoimella Webropol-kyselyllä, jota jaettiin Invalidiliiton ja ESKEn sidosryhmille sekä sosiaalisen median välityksellä.

Suurin osa (87 %) antoi palautetta ennakkoäänestyspaikoista ja lähes puolet (46 %) kaikista vastaajista oli kokenut puutteita äänestyspaikkojen esteettömyydessä. Vastaukset jakautuivat yhdeksän vaalipiirin alueelle, kun vaalipiirejä on kaiken kaikkiaan 13.

Suurin osa palautteista koski äänestyspaikan tilojen ahtauden, ovien tai tasoerojen aiheuttamia hankaluuksia apuvälineiden kanssa liikuttaessa.

”Kirjaston käytävältä kääntyminen äänestystilaan oli liian kapea/jyrkkä ja lisäksi tukittu standeillä, ovi liian kapea. Äänestyskoppiin ei mahtunut kääntymään, virkailija siirsi koppia, mutta jouduin kuitenkin äänestämään avoimessa tilassa eli kopin reunat olivat liian lyhyet, joten kuka tahansa olisi voinut nähdä numeron.”

”Ennakkoäänestyspaikka oli liian ahdas tila; ei asiaa pyörätuolilla eikä rollaattorilla.”

Useampi palaute tuli myös matalamman äänestyskopin puuttumisesta, jolloin koppia ja sermin takana olevaa pöytälevyä ei ole voinut käyttää istumakorkeudelta.

”Ennakkoäänestyspaikalta puuttui matalampi äänestyskoppi. Toinen leimauspiste oli luiskan kohdalla, jolloin äänestäjä jäi kallelleen. Nimen kirjoituspaikka oli liian korkea.”

”Henkilökunta mietti, yletänkö äänestyskopissa äänestämään, koska ei ollut matalaa koppia, onneksi yletin.”

Mainintoja saivat myös esteettömän autopaikan puuttuminen, äänestyspaikan hankala saavutettavuus julkisia liikennevälineitä käyttämällä, äänestyspaikan puutteelliset opasteet, äänestyskopin heikko valaistus ja vaalivirkailijoiden toiminta äänestyspaikalla.

”Opastus oli puutteellinen. Tämä aiheutti monelle haasteita löytää äänestyspiste rakennuksesta.”

”Ennakkoäänestyspaikalle ei päässyt pyörätuolilla ilman avustajan apua.”

Saatu palaute on käsitelty ja lähetetty tiedoksi kuntien keskusvaalilautakuntiin. Palautteen lisäksi lautakuntiin lähetettiin tarkistuslista äänestyspaikkojen esteettömyydestä. Tarkistuslistan avulla keskusvaalilautakunnat voivat käydä läpi äänestyspaikkojen esteettömyyden ja tehdä tarvittavat korjaukset europarlamenttivaalien ennakkoäänestystä varten. Ennakkoäänestys järjestetään 15.–21.5. ja vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.

Anna palautetta, miten esteettömyys toteutuu europarlamenttivaalien äänestyspaikoilla >> 

Jaa sosiaalisessa mediassa