Kuvassa äänestyspaikka, vaaliuurna ja EU-lippu.

Europarlamenttivaalipaikkojen esteettömyyskysely: "Toivoisin, että nettiäänestys olisi mahdollista"

6.6.2019
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE keräsi tietoja esteettömyyden toteutumisesta äänestyspaikoilla kevään 2019 europarlamenttivaaleissa.

Palaute kerättiin Webropol-kyselyllä, josta tietoa jaettiin Invalidiliiton ja ESKEn sidosryhmille sekä sosiaalisen median välityksellä. Vastauksia saatiin yhteensä 51 ja niitä tuli lähes kaikista vaalipiireistä.

Suuri osa (65 %) antoi palautetta ennakkoäänestyspaikoista ja yli puolet (60 %) kaikista vastaajista oli kokenut puutteita äänestyspaikkojen esteettömyydessä. Äänestyspaikkoina olivat tyypillisesti koulut, kirjastot, isot kaupat ja virastotalot.  

Äänestyspaikalle saapumista hankaloitti esteettömän autopaikan puuttuminen. Myös kulkureitti monille äänestyspaikoille oli esteellinen. Erityisesti ovien korkeat kynnykset ja ovien avaamiseen tarvittava voima vaikeutti monia äänestäjien pääsyä äänestyspaikalle.

”Sinne on tehty suht` normien mukainen pysyvä luiska, mutta se on sähkärille liian kapea. Tasanteelle päästyä pitää tehdä täyskäännös vasemmalle ja tasanne on liian pieni. Eräänä vuonna sähkömopon käyttäjä tipahti tasanteelta. Sen jälkeen siihen tuli kaide, muttei sitä tärkeintä, suurempaa pinta-alaa ylhäällä ja kaikkiaan leveämpää luiskaa, vaikka ne rakenteiden puolesta olisivat mahdollisia.”

Opasteet olivat monissa paikoissa sijoitettu huonosti ja niissä oli liian pientä tekstiä. 

”Opastetta esteettömälle sisäänkäynnille ei ollut.”

”Esteettömässä äänestyskopissa oli lappu, jossa luki inva. Sanoin, ettei se ole asiallinen kyltti.”

Äänestyspaikoilla koettiin tilojen ahtautta apuvälineiden kanssa liikuttaessa. Koppien sijoitus todettiin joissakin paikoissa hankalaksi.
Matala äänestyskoppi puuttui useilta äänestyspaikoilta. Muina puutteina äänestyskopeissa mainittiin niiden pieni koko ja huono valaistus. Liian korkealla olevia ehdokaslistoja oli vaikea nähdä. 

”Kynä oli pöytälevyn värinen eikä erottunut selvästi.”

”Pyörätuoli piti olla sivuttain, jotta pystyi allekirjoittamaan lähetteen, koska muuten jalat/jalkaosa piti kaukana virkailijoiden pöydästä! Kirjoitusalusta olisi auttanut.”

Muutama vastaaja nosti esiin sen, että nettiäänestys mahdollistaisi monelle esteettömän äänestämisen.

Saatu palaute lähetetään tiedoksi kuntien keskusvaalilautakuntiin. Palautteen lisäksi lautakuntiin lähetetään tarkistuslista äänestyspaikkojen esteettömyydestä. Tarkistuslistan avulla voidaan varmistaa että esteettömyys toteutuu tulevissa vaaleissa nykyistä paremmin.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa