Ilkka Repo puolivartalokuva.

Ilkka Repo Invalidiliiton uudeksi toimitusjohtajaksi

20.11.2020
Invalidiliiton uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu KTM Ilkka Repo. Hän aloittaa tehtävässään vuoden vaihteessa Petri Pohjosen jäädessä eläkkeelle. Repo on työskennellyt aikaisemmin mm. Allergia-, Iho- ja Astmaliiton toimitusjohtajana sekä Keliakialiiton toiminnanjohtajana.

- Ilkka Revolla on vankka kokemus sosiaali- ja terveysjärjestötyöstä ja hän tunnistaa hyvin suomalaisten järjestöjen haasteet ja kehittämistarpeet. Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan hyvä tuntemus, verkostotyön sekä hyvän johtamisen ja toimivan henkilöstöpolitiikan merkityksen ymmärrys muodostavat erinomaiset peruspilarit uuden toimitusjohtajan työlle, kertoo Invalidiliiton liittohallituksen puheenjohtaja Pertti Laajalahti.

- Tunnen intoa ja paloa vammaisjärjestötyöhön, sen rakenteiden ja yhteiskunnallisen roolin kehittämiseen sekä ihmisarvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseen. Jäsenyhdistysten elinvoimaisuus ja paikallinen sekä alueellinen toiminta muodostavat tärkeän lähtökohdan fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten yhdenvertaisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Invalidiliiton vision ja oman arvopohjani mukaisesti uskon vahvasti työhön yhdenvertaisen ja esteettömän Suomen eteen, toteaa Ilkka Repo.

Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Invalidiliittoon kuuluu 144 jäsenyhdistystä, joissa on n. 30 000 henkilöjäsentä.

Invalidiliitto-konserniin kuuluvat myös Validia Oy, Ammattiopisto Spesia Oy ja Lapin Kuntoutus Oy. Konserni työllistää 2500 henkeä ja sen kokonaisliikevaihto on 146 miljoonaa euroa.

Jaa sosiaalisessa mediassa