ajoneuvo_oma_auto

Ajoneuvot

Vammaisen ihmisen oman auton hankintaan, verotukseen ja käyttöön liittyy paljon asioita, joihin kannattaa perehtyä jo ennen auton hankkimista. Autovero ja ajoneuvovero, vammaisen pysäköintilupa (inva-lupa) ja auton hankkimiseen liittyvät tuet aiheuttavat paljon päänvaivaa.

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää palautusta auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain. Palautusta voi saada näkö- tai liikuntavammainen henkilö, jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee. Myös ajoneuvoverovapautuksen voi saada.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) myöntää vammaisen pysäköintilupia vaikeavammaiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten. Luvalla pysäköimistä koskevat säännöt ovat selkeämpiä yleisillä kuin yksityisillä alueilla, joissa käytäntö on kirjava.

Oman kunnan sosiaalitoimi voi myöntää vammaiselle henkilölle tukea auton hankintaan tai sen muutostöihin vammaispalvelulain nojalla. Silloin vamman tai sairauden takia autoon pitää olla tarvetta päivittäisissä toimissa ja tarpeen on oltava jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa.