Asiakasosallisuus vammaissosiaalityössä

VamO-hanke (2016-2019) on tutkimus- ja kehittämishanke. Sen tavoite on parantaa vammaisen asiakkaan asemaa sosiaalityössä sekä ehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä. Hankkeessa kehitetään vammaissosiaalityön käytäntöjä, jotka tukevat vammaisen asiakkaan osallisuutta. Kehittämistä ja tutkimusta tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

VamO-hanke

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa

Tavoitteet

- Vahvistaa vammaisen henkilön omaa osallistumista sosiaalityön asiakkaana.

- Kehittää sosiaalityön työtapoja, joilla vammaiset henkilöt otetaan paremmin huomioon sosiaalityössä.

- Vahvistaa sosiaalityöntekijöiden asiantuntemusta asiakastyössä vammaisten henkilöiden kanssa.

Hankkeessa mukana

Invalidiliitto ry ja Kynnys ry tuovat VamO-yhteiskehittämiseen asiakasnäkökulmaa. Katso tästä Invalidiliitto sparraa asiakasnäkökulma VamO-hankkeessa -posteri.

Vammaissosiaalityötä kehitetään Espoon ja Rovaniemen kaupunkien vammaispalveluissa sekä Eksoten ja Etevan kuntayhtymien vammaispalvelujen järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Hankkeen tutkimuksesta ja hallinnoinnista vastaa Lapin yliopisto ja kehittämistyötä tukee THL:n vammaiset ja yhteiskunta -yksikkö.

Hanketta rahoittaa ESR Euroopan unionin sosiaalirahasto hanketoimijoiden oman rahoituksen kanssa.

Lisätietoja ja materiaaleja

Innokylän avoimelta työskentelyalustalta löytyvät VamO-hankkeen materiaalit

Vamo-projektin esittely löytyy Lapin yliopiston verkkosivuilta.

Invalidiliiton ja Talentian selvitys vammaisalan sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä (2016)

Invalidiliiton yhteenveto vammaispalveluiden sosiaalityön selvityksestä

Talentian yhteenveto ja johtopäätökset - Vammaispalveluiden sosiaalialan työ muutoksessa

 

Jaa sosiaalisessa mediassa