Oikeussuojakeinot

Oikeussuojakeinot sosiaalipalveluissa

Jos saat kielteisen päätöksen vammaispalveluista, niin sinulla on käytössä lain turvaamat oikeussuojakeinot. Menettely on pääasiassa kirjallista, jos suullisesti yhteisymmärrykseen ei viranomaisen kanssa päästä.

Lue lisää