Hygieniatilat julkisissa rakennuksissa

Wc- ja pesutilojen soveltuvuudesta liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille säädetään Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005. Määräykset ja ohjeet koskevat hallinto- ja palvelurakennuksia, sekä muissa rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Työtiloja sisältäviä muita rakennuksia määräykset ja ohjeet koskevat työn luonne huomioon ottaen.

WC-tilat

Esteettömiä pyörätuolin käyttäjälle mitoitettuja wc-tiloja tarvitaan julkisissa tiloissa sekä pukuhuoneiden että yleisötilojen yhteydessä. Tilat merkitään liikkumisesteisen tunnuksella. Opaste tulee sijoittaa seinään oven aukeavalle puolelle, ei itse oveen. Julkisten rakennusten wc-tilojen wc-istuimelle on voitava siirtyä pyörätuolista edestä tai sivulta. Molemmin puolin käytettävän wc:n vaihtoehtona voi olla kaksi peilikuvana toteutettua yksipuoleisesti käytettävää wc-tilaa.

Esteettömän wc:n oven vapaa leveys on vähintään 850 mm. Oviaukon mitoituksessa tulee ottaa huomioon kääntymiseen tarvittava tila wc:n ulkopuolella. Oviaukon leveyttä on suurennettava, mikäli tilaan käännytään kapeasta käytävästä suorassa kulmassa. Tällöin joudutaan usein käyttämään liukuovea. Käytävän ja oviaukon leveyksien summa tulisi olla vähintään 2300 mm. Jos käytävän leveys on esimerkiksi 1200 mm, on oviaukon vapaan leveyden oltava vähintään 1100 mm, jos taas 900 mm, tarvitaan vähintään 1400 mm levyinen oviaukko. Esteettömän wc:n ovessa ei käytetä sulkijaa, sillä se tekee ovesta raskaan avata. Ovi on helpompi sulkea pyörätuolista käsin, mikäli se varustetaan vaakasuuntaisella lankavetimellä, joka sijoitetaan oven sisäpuolelle, saranapuolelle 800 mm korkeudelle.

Hygieniatilan lattian tulee olla samassa tasossa muun lattian kanssa. Luiskaa ei hygieniatiloissa pidä käyttää sillä märkänä se on liukas ja vaarallinen. Kynnyksen tai mahdollisen tasoeron enimmäiskorkeus on 20 mm. Tarvittaessa voidaan käyttää pneumaattista kumikynnystä tai ritiläkannella varustettua riittävän pitkää kynnyskaivoa.

Lattian kaltevuudet suunnitellaan mahdollisimman pieniksi, kuitenkin niin, että veden virtaaminen lattiakaivoon varmistuu. Lattian enimmäiskaltevuus on 1:50. Lattiakaivo sijoitetaan siten, ettei siitä aiheudu haittaa.

Lattiamateriaalin tulee olla märkänäkin luistamaton ja helposti puhdistettava. Nastapintaiset keraamiset laatat eivät sovellu liikkumisesteisille, koska nastojen väliin jäävät vettä keräävät liukkaat urat, joita pitkin keppi tai kyynärsauva voi luiskahtaa. Lattialämmitys on suositeltava.

Hygieniatilassa tulee olla halkaisijaltaan 1500 mm vapaa tila pyörätuolin kääntymiseen. Mitoituksessa on tämän lisäksi otettava huomioon kalusteiden yhteydessä tarvittava toimintavyöhyke kalusteen läheisyydessä.

Tilan seinä- ja kattorakenteiden tulee olla tarpeeksi kestävät mahdollisten tukikaiteiden ja nostolaitteiden asentamista varten. Kattorakenteen on tällöin kestettävä 150 kg paino.

Pesuallas

Pesualtaan edessä tarvitaan vapaa tila, jonka leveys on vähintään 800 mm ja syvyys on vähintään 1200 mm. Pyörätuolin käyttäjää varten pesualtaan alla tarvitaan vapaa polvitila, jonka leveys on vähintään 800 mm, syvyys vähintään 600 mm ja korkeus vähintään 670 mm. Tällöin sopiva pesualtaan yläreunan korkeus on noin 800 mm. Saatavilla on myös korkeussäädettäviä pesualtaita. Näin on mahdollista saada sopiva korkeus yksilöllisesti eri käyttäjille. Sähköasennuksiin tulee varautua ennakolta.

Pesuallas kiinnitetään tukevasti seinään. Sen tulee kestää etureunaan kohdistuva vähintään 150 kg paino, koska monet liikkumisesteiset joutuvat koko painollaan tukeutumaan pesualtaan etureunaan. Pesualtaan yhteyteen kannattaa asentaa keppiteline keppien tai sauvojen pitämiseksi pystyssä käsien pesun ajan.

Vesikalusteissa käytetään kevyesti toimivaa yksiotehanaa tai liiketunnistimella toimivaa vesihana, jonka veden lämpötila on säädetty vakioksi, esim. 37 Celsius astetta.

WC-istuin

Osa pyörätuolin käyttäjistä pystyy siirtymään wc-istuimelle omin voimin. Toisaalta monet tarvitsevat 1–2 avustajaa siirtyessään pyörätuolista wc-istuimelle. Wc-istuimelle siirrytään pyörätuolista joko vasemmalta puolelta suoraan, vasemmalta puolelta vinosti, suoraan edestä, oikealta puolelta vinosti tai suoraan oikealta. Sivultapäin siirryttäessä pyörätuolin tarvitsema vapaa tila wc-istuimen vieressä on leveydeltään 800 mm mitattuna alas lasketun käsituen kohdalta. Mikäli vapaan tilan leveys wc-istuimen vieressä on 1100 mm, avustaja mahtuu poistumaan pyörätuolin takaa kun se on wc-istuimen vieressä. Suoraan edestä päin siirryttäessä tarvitaan tilaa 1200 mm syvyinen ja 1000 mm levyinen tila.

Kun wc-istuin asennetaan 300 mm irti takaseinästä, saadaan tilaa avustajan toiminnalle ja mahdolliselle nostolaitteelle pyörätuolista wc-istuimelle siirryttäessä. Wc-istuimen asentaminen irti seinästä helpottaa myös omatoimista siirtymistä pyörätuolista sivultapäin istuimelle kun pyörätuoli saadaan tarpeeksi taakse.

Useille pyörätuolin käyttäjille sopiva wc-istuimen korkeus on 480–500 mm. Henkilöille, joiden lonkat tai polvet ovat jäykät, sopivat korkeudet vaihtelevat yleensä välillä 500–550 mm. Pyörätuolin käyttäjien kannalta on yleensä toivottavaa, että wc-istuimen korkeus on lähellä pyörätuolin istuimen korkeutta. Suihku-/wc-pyörätuolia käytettäessä tulee wc-istuimen olla normaalikorkeutta. Reiällinen suihkutuoli ajetaan wc-istuimen päälle, joten korkea wc-istuin ei mahdu suihkutuolin alle kun suihkutuoli on pyörätuolin kanssa samaa korkeutta.

Wc-istuimelle siirtymistä voidaan helpottaa tukitankojen avulla. Wc-istuimen molemmille puolille voidaan asentaa ylös kääntyvät käsituet. Tukien etäisyys toisistaan on 600 mm ja korkeus noin 750–800 mm lattiasta wc-istuimen korkeudesta riippuen. Saatavilla on korkeussäädettäviä käsitukia. Käsitukien tulisi ulottua mielellään 200–300 mm yli wc-istuimen etureunan. Suositeltava käsitukimalli on sellainen, joka kiinnitetään seinään, kääntyy ylös ja jonka päässä on ala-asennossa lattiaan ulottuva tukijalka. Seinärakenteen tulee olla riittävän vahva kestääkseen tukikaiteen käytöstä aiheutuvan rasituksen.

Wc-paperiteline tulee kiinnittää sellaiseen paikkaan, että siihen ulottuu vaivattomasti. Moniin tukitankoihin voidaan liittää wc-paperiteline. Wc-istuimen yhteyteen asennetaan käsisuihku. Usein on toivottavaa, että wc-istuimelta ulottuu käsienpesualtaaseen ja voi pestä kädet.

Videoklippejä wc:n käytettävyydestä. 

Peseytymistilat

Pesuhuone mitoitetaan riittävän väljäksi useille pyörätuolin käyttäjille samanaikaisesti. Esteettömän suihkupaikan mitat ovat joko 1300 x 1300 mm tai leveydeltään 900 mm ja syvyydeltään 1600 mm. Suihkupaikan seiniin kiinnitetään tukikaiteet 900 mm:n korkeudelle lattiasta. Tukikaidetta ei asenneta seinälle käännettävän suihkuistuimen kohdalle. Pesuhuoneen lattian tulee olla kokonaan samassa tasossa ja vesikourut peitetään ritiläkannella.

Peseytymistiloissa mattapintainen, muovipäällysteinen käsijohde on suositeltavampi kuin metallin värinen, joka on liukas, kiiltävä ja heijastushäikäisyä aiheuttava.

Pukuhuone

RakMk Osa F1 Esteetön rakennus

Pukuhuoneessa tarvitaan vapaata tilaa halkaisijaltaan vähintään 1500 mm ympyrän verran pyörätuolilla kääntymistä varten. Pyörätuolia käyttävä henkilö voi pukeutua omatoimisesti tai avustettuna pitkällään kun pukuhuoneen penkki on oikein mitoitettu. Penkin pituuden tulee tällöin olla 2100 mm, korkeuden 500 mm ja leveyden 600-700 mm. Penkillä tarvitaan pehmuste. Seinille kannattaa sijoittaa tukikaiteita.

Vaatekoukkuja tarvitaan sekä pyörätuolinkäyttäjien että kävelevien henkilöiden ulottuville. Sopivat korkeudet lattiasta ovat 1200, 1400 ja 1600 mm.

Jotta pukuhuoneen peilistä näkee itsensä myös pyörätuolissa istuen, on sen alareunan korkeus lattiasta 300–900 mm. Peilin yläreunan on hyvä ulottua 2000 mm korkeudelle. Valaisimet sijoitetaan peilin molemmin puolin, ei yläpuolelle. Peilin vieressä on hyvä olla pistorasia hiustenkuivaajaa varten 850–1100 mm:n korkeudella lattiasta.

Irrallista lattiaritilää ei pidä käyttää. Lattialämmitys on suositeltava. Lattiaan valitaan märkänäkin luistamaton, mutta silti helposti puhdistettava pintamateriaali.

Pukuhuoneen seinille asennetaan tarvittaessa mahdollisimman yhtenäiset tukikaiteet käveleviä henkilöitä varten 900 mm ja 700 mm korkeudelle lattiasta.

Kynnyksiä tulee välttää pesutiloissa. Pukuhuoneen ja pesuhuoneen välille voidaan tarvittaessa asentaa kumikynnys tai kynnyskaivo. Pukuhuoneen ja pesuhuoneen väliseen oveen asennetaan saranapuolelle lankavedin 800 mm korkeudelle lattiasta, jotta oven voi vetää perässään kiinni pyörätuolia käytettäessä.

Saunat

RakMk Osa F1 Esteetön rakennus

Julkisen tilan sauna suunnitellaan niin tilavaksi, että siellä mahtuu kääntymään suihkutuolilla. Ovi on kynnyksetön, vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm. Saunassa vapaata lattiapinta-alaa tarvitaan halkaisijaltaan vähintään 1300 mm ympyrän verran ja tilaan tulee mahtua kaksi suihkupyörätuolia samanaikaisesti. Kiuas suojataan palovammojen estämiseksi. Erityisesti suihkutuolia käyttävän henkilön jalat ovat vaarassa, joten suojaavaa rakennetta on syytä sijoittaa tavanomaisen korkeuden ohella myös alemmaksi. Lattia ei saa luistaa märkänä. Lattiaritilöitä ei pidä käyttää.

Hyvä laudepituus on vähintään 2000 mm. Tavallista syvempi laudesyvyys, esimerkiksi 1000 mm mahdollistaa lauteilla istumisen jalat suorana. Käsijohteet helpottavat lauteille siirtymistä. Käsijohteet sijoitetaan 900 mm korkeudelle lattiasta. Toinen käsijohde voidaan sijoittaa 700 mm korkeudelle. Käsijohteessa ei saa olla kuumenevia metalliosia. Käsijohteiden tulee olla oikein muotoiltuja, jotta niistä saa pitävän otteen.

Suihkutuolia käyttävän henkilön on helpompi päästä lauteille, jos alin laude on suihkutuolin istuintasossa eli noin 500 mm lattiasta. Lauteelta toiselle siirtyminen käsivoimin on mahdollista, jos lauteiden väli on enintään 300 mm. Käytettäessä apuna kyynärsauvoja on portaiden leveyden oltava 900 mm. Portaan leveyden tulee olla 600 mm, kun lauteille nousemisessa on voitava pitää kiinni käsijohteista molemmilta puolilta.

Jos polvet tai lonkat ovat jäykät, on nousuissa käytettävä enimmäiskorkeus 120 mm. Näille henkilöille soveltuva istuinkorkeus on 500-550 mm.

Kiertoilmasaunassa löyly saadaan ulottumaan alimmille lauteille, jolloin korkealle sijoitettuja lauteita ei tarvita ollenkaan. Samalla poistuu lauteille nousemisen ongelma. Tällainen ratkaisu mahdollistaa samassa pinta-alassa joko tavanomaisen lauteellisen löylyhuoneen tai penkillä varustetun löylyhuoneen.

Saunan kiuas voidaan myös upottaa siten, että kiuaskivet tulevat suunnilleen lattian tasoon. Tällöin löyly saadaan myös ulottumaan alemmaksi.

Lauteille nousemista varten tavanomaisessa saunahuoneessa on saatavissa sähköllä toimivia tai pneumaattisia laudehissejä.

Uima-allas

Uima-allas on esteetön, kun sinne pääsee helppokulkuisia portaita pitkin tai allashissillä. Porras ja hissi sijoitetaan uintialueen ulkopuolelle. Portaisiin asennetaan käsijohteet molemmin puolin. Käsijohteista voi pitää kiinni kummaltakin puolelta, jos portaan leveys on 600 mm. Askelmissa tulee olla 30–40 mm:n levyinen kontrastiraita. Allashissiä tulisi voida käyttää sekä itsenäisesti että avustajan toimesta. Hissiä voivat käyttää sekä kävelevät että liikkumisen apuvälineitä kuten pyörätuolia käyttävät. Tason mitat ovat 900 mm x 1400 mm. Hissin kohdalla veden syvyys on n. 1300 mm.

Omatoimiselle pyörätuolin käyttäjälle soveltuu allas, jonka vesipinta on samalla korkeudella pyörätuolin istuinkorkeuden kanssa. Altaaseen siirryttäessä on ensin päästävä omin voimin pyörätuolista altaan korotetulle reunalle istumaan. Jalat siirretään altaan puolelle, minkä jälkeen päästään veteen.

[Lisää tietoa Esteettömät sisäliikuntatilat -julkaisusta sekä Helsinki kaikille -projektin sivuilta oppaasta Esteetön uimahalliympäristö]

Jaa sosiaalisessa mediassa