episode-2-items

Opastus Kilta-jäsenrekisteriin

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liitollamme on internetin kautta käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Kilta-rekisterin avulla yhdistyksen on helppo pitää yllä jäsenluetteloa, tavoittaa jäsenistö ja lähettää heille viestejä ja ilmoituksia yhdistyksen asioista.

Käymme läpi mitä ja miten yhdistyksen tietoja päivitetään Kilta jäsenrekisterijärjestelmään. Puhujana Invalidiliiton järjestösihteeri Nina Kettunen.

Kaikki jaksot
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen talous kuntoon

Neuvoja ja ohjeita yhdistyksen talouden pyörittämiseen. Taloudenhoitoa koskevat säädökset ja yhdistyksen vastuu.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävät

Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävät. Mitä tehtävä sisältää ja minkälaista apua ja tukea sen hoitamiseen löytyy.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen sihteerin tehtävät

Ohjeita yhdistyksen sihteerin tehtävien hoitoon. Muun muassa kokouskutsut, pöytäkirjat, esityslistat, mapitus ja arkistointi.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävät

Mitä tehtäviä ja vastuita sinulle kuuluu, jos olet yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen hallituksen tehtävät

Mitkä ovat yhdistyksen hallituksen tehtävät ja työnjako. Mitkä lait ja asetukset vaikuttavat hallituksen toimintaan?
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen hyvä henki

Toimivan hallituksen peruspilarit, yhdistyksen hallituksen hyvä henki ja miten se tehdään. Ratkaisukeskeinen ajattelu hyvänhengen kivijalkana.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Opastus Kilta-jäsenrekisteriin

Käymme läpi mitä ja miten yhdistyksen tietoja päivitetään Kilta jäsenrekisterijärjestelmään.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Malleja ja vinkkejä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen laadintaan yhdistyksessä.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Kokouskäytännöt

Tämä webinaari tarjoaa eväitä toimivaan ja sujuvaan kokouskäytäntöön.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Miten yhdistyksen toiminnantarkastus tehdään ja mitä toiminnantarkastajalta vaaditaan. Mitä erilaisia asioita yhdistyksen toiminnasta tulee tarkastaa.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Palkka vs. vapaaehtoistyö

Tarkastellaan palkkatyön ja vapaaehtoistoiminnan välisiä suhteita ja yhteisiä pelisääntöjä.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Viestintavastaavan tehtävät

Miksi yhdistyksen kannattaa viestiä? Mitkä ovat hyvän viestinnän periaatteet? Sisäinen- ja ulkoinen viestintä ja viestintäkanavat.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyksen vuosikello

Toimintojen jäsentäminen vuosikellon avulla. Vuosikellon täyttäminen ja luottamushenkilön tehtävät. Käytännön esimerkkejä.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Digikerho yhdistykselle

Miten saat iloa ja hyötyä digistä. Kuinka perustat yhdistykseesi digikerhon.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Elinvoimaiset yhdistykset

Mitkä ovat elinvoimaisten yhdistysten tunnuspiirteet? Miten yhdistyksen toimintaedellytykset varmistetaan? Miksi siihen kannattaa panostaa?
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Varainhankinta

Vinkkejä yhdistyksen varainhankintaan. Varainhankinnan eri muodot ja lainsäädäntö.
kuva läppäristä joiden päällä kuulokkeet
Webinaarit: Yhdistystoiminta

Yhdistyssovittelu

Konfliktit kuuluvat myös yhdistyselämään, miten niitä voi sovitella? Sovittelun prosessi ja periaatteet. Sovittelijan tehtävät.