Tulevaisuuden työelämän starat

Tulevaisuuden työtavat, työtehtävät sekä ammatinkuvat ja se mitä ymmärrämme työksi muuttuvat. Koulutuksen tulee vastata sekä työelämän ja yksilön tarpeisiin tulevaisuuden työelämän muutokset huomioiden.

Tulevaisuuden työelämän starat -hankeen kohderyhmänä ovat erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, joiden työllistyminen on haasteellista.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työelämälähtösiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä sekä etsiä ns. tekemätöntä työtä yhteistyössä työelämäverkoston kanssa. Tavoitteena on edistää kohderyhmän työllistymisvalmiuksia kehittämällä ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä vastaamaan aitoja työelämälähtöisiä toimintaympäristöjä, joissa opiskelijat hankkivat osaamista. Tavoitteena on myös edistää erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden motivaatiota ja minäpystyvyyttä sekä työnhaku- ja työelämätaitoja niin, että opiskelijoilla on nykyistä parempi halu ja valmiudet työllistyä, pysyä työssä ja sopeutua jatkuvaan työelämän muutoksen.

Hankkeessa kehitetään uusia matalan kynnyksen yrittäjyyden oppimisympäristöjä ja vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia valmennuksen avulla. Lisäksi hankkeessa luodaan kumppanuusverkostoja erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen tukemiseen.

Hanke toteutetaan kumppanuushankkeena, jossa toimijoina ovat. Ammattiopisto Kiipula, Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Invalidiliitto, Invalidisäätiö (Ammattiopisto Live), ja Kouvolan seudun ammattiopisto. Hankeen päätoteuttaja on Invalidisäätiö (Ammattiopisto Live). Hanke on Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman rahoittama.

Invalidiliitto vastaa hankkeessa tutkimuksesta, jolla selvitetään kokemuksia toteutetuista oppimismenetelmistä ja työllistymisväyliä.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää

  1. miten ammatillisesta oppilaitoksesta tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet opintojen jälkeen
  2. mikä on tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta puolen vuoden kuluttua valmistumisesta
  3. minkä merkityksen tutkinnon suorittaneet antavat eri opinnoille, erityisesti tässä hankkeessa toteutettaville interventioille, työllistymisen onnistumiseksi avoimilta työmarkkinoilta.

Tutkimusmenetelminä käytetään sekä kyselyä että haastattelua. Nuorten lisäksi haastatellaan mahdollisia työnantajia ja työkykykoordinaattoreita.

Lisätietoa hankkeesta: Live-palvelut projektipäällikkö Hanna Lankinen, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Lisätietoa hankkeen tutkimuksesta: Invalidiliiton tutkimusjohtaja, dosentti Sinikka Hiekkala, etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa