Kuvassa punainen kynä, taskulaskin ja mappi täynnä papereita.

Tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tutkimusohjelman kaksi päälinjausta ovat esteettömyyden edistäminen erilaisissa toimintaympäristöissä ja palveluiden ja niiden vaikuttavuuden tutkimus.

Esteettömyyden edistäminen erilaisissa toimintaympäristöissä

Esteettömyyden edistämisen tutkimus perustuu esteettömyyden tunnistamiseen kaikkia kansalaisia hyödyttävänä laatu- ja turvallisuustekijänä sekä yhteiskunnan kaiken suunnittelun ja päätöksenteon lähtökohtana.

Tutkimuksen erityiskohteina ovat erityisesti lasten ja nuorten sekä perheiden ja eri tavoin toimintarajoitteisten osallistumisen ja voimavarojen vahvistaminen sekä eriarvoisuuden ehkäiseminen.

Tavoitteena on tuottaa sekä tietoa että toimintamalleja eri konteksteista kuten koulu- ja asumisympäristöistä. Tietoa tuotetaan sekä vaikuttamistyön että palveluiden kehittämiseksi.

Palveluiden ja niiden vaikuttavuuden tutkimus

Tutkimuskokonaisuudessa selvitetään Invalidiliiton palveluita tai niiden käyttöä, palveluihin ohjautumista, sekä eri palveluiden vaikuttavuutta erilaisissa potilas-asiakas ryhmissä sekä potilaiden ja henkilöstön että organisaation kannalta.

Tutkimuksessa testataan ja kehitetään uudenlaisia palveluita tai tutkitaan valmiita palveluita Invalidiliitto-konsernin asiakaskohderyhmillä. Tutkimus tuottaa näyttöön perustuvia palveluita eri asiakasryhmien tarpeisiin.