Yhdenvertaista palvelua kaikille otsikkokuva.

Yhdenvertaista palvelua kaikille

Esteetön asiointi ja saavutettavat palvelut kuuluvat kaikille! Invalidiliitto haluaa kannustaa yrityksiä, yrittäjiä ja muita palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa, jotta kaikki asiakkaat saisivat yhdenvertaista palvelua.
Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki on osoitus halusta kehittää toimitilojen, palvelun ja tuotteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta. YPK-merkki on kehitetty yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhdenvertaisuuden edistämisen työvälineeksi.

YPK-merkki edellyttää myönteistä suhtautumista esteettömiä ja saavutettavia palveluja kohtaan sekä sitoutumista niitä edistäviin periaatteisiin:

 • Esteettömät toimitilat
  - Tilojen kartoittaminen itsearviointilomakkeen ja tarpeen mukaan erikseen tilattavan esteettömyyskartoituksen avulla. Havaittuihin epäkohtiin puuttuminen esteettömyyden edistämiseksi.
   
 • Saavutettavat palvelut
  - Palvelujen kartoittaminen itsearviointilomakkeen ja tarpeen mukaan erikseen tilattavan saavutettavuuskartoituksen avulla. Havaittuihin epäkohtiin puuttuminen saavutettavuuden edistämiseksi.
   
 • Esteettömyyden ja saavutettavuuden jatkuva kehittäminen
  - Esteettömyyden kehittämisprosessista tehdään suunnitelma ja sitä sitoudutaan noudattamaan.
   
 • Esteettömyydestä ja saavutettavuudesta viestiminen
  - Toimitilojen esteettömyydestä ja palvelujen saavutettavuudesta kertominen esim. organisaation omilla verkkosivuilla.
   
 • Vastuuhenkilön nimeäminen
  - Vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin periaatteiden toteutuminen.

 

Yhdenvertainen palvelu hyödyttää kaikkia

 

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin hyödyt yrittäjälle:

 • asiakaskunta laajenee – yhä useampi asiakas pääsee hyödyntämään palveluita, minkä ansiosta liiketoiminta vilkastuu
 • palvelusta tulee laadukkaampaa
 • asiakastyytyväisyys kasvaa – esteettömyys ja saavutettavuus ilahduttavat kaikkia
 • positiivinen yrityskuva
 • henkilökunnan toiminta tiloissa helpottuu – työ tuntuu mielekkäämmältä


Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin hyödyt muille palveluntarjoajille:

 • työn vaikuttavuus kasvaa – yhä useampi pääsee hyödyntämään palveluita
 • palvelusta tulee laadukkaampaa
 • asiakastyytyväisyys kasvaa – esteettömyys ja saavutettavuus ilahduttavat kaikkia
 • henkilökunnan toiminta tiloissa helpottuu – työ tuntuu mielekkäämmältä

 

Esteettömyyden ja saavutettavuuden itsearviointi

Yhdenvertaisuuden edistämisen tulisi olla mahdollisimman mutkatonta. Tätä varten on kehitetty Esteettömyyden ja saavutettavuuden itsearviointi yrityksille -lomake.

Itsearviointilomakkeen tarkoituksena on antaa yritykselle tai muulle toimijalle kuvaa omien tilojen ja toiminnan yhdenvertaisuudesta. Itsearviointilomakkeen avulla saadaan vastauksia kysymyksiin "Mikä on esteettömyyden ja saavutettavuuden lähtötilanne?" ja "Mitkä ovat ne asiat, joihin pitäisi kiinnittää huomiota?". Kun yhdenvertaisuuden taso on tiedossa, on sen edistämisen aloittaminen ja oman toiminnan kehittäminen helpompaa!

 

Näin otat YPK-merkin käyttöön

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin käyttöönotto on helppoa! 

 1. Käyttöönottoprosessi alkaa webropol-lomakkeen täyttämisellä. Tämän sivun lopussa on linkki webropol-lomakkeeseen. 
 2. Kun lomake on täytetty ja lähetetty, lomakkeen tiedot kirjataan ESKEn rekisteriin sekä  Meille kaikki ovat tervetulleita! -sivustolle hakijan näin halutessa.
 3. Tämän jälkeen merkkiä hakeneelle toimijalle lähetetään esteettömyyden ja saavutettavuuden itsearviointi -lomake sekä itse Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki! YPK-merkin voi ottaa käyttöön heti materiaalin vastaanottamisen jälkeen. 
 4. Tästä alkaa merkin tilaajan itsenäinen esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisen työ. Itsearviointi-lomakkeen avulla YPK-merkin haltija voi arvioida esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista omissa tiloissaan ja toiminnassaan.
 5. Halutessaan merkin tilaaja voi kääntyä ESKEn puoleen esimerkiksi koulutuksen tai kattavamman esteettömyyskartoituksen tiimoilta.


Alla olevassa kaaviossa on havainnollistettu koko käyttöönottoprosessi. 

YPK-merkin käyttöönottoa kuvaava kaavio

 

Tule mukaan!

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki

Tilaa itsearviointimateriaali ja Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki. 

Mukaan lähtevät toimijat saavat halutessaan nimensä ja toimipaikkansa näkyviin Meille kaikki ovat tervetulleita! -verkkosivuille! 

Jaa sosiaalisessa mediassa