Julkinen rakennus

Julkisten rakennusten esteettömyydestä säädetään Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005. Määräykset ja ohjeet koskevat hallinto- ja palvelurakennuksia, sekä muissa rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Työtiloja sisältäviä muita rakennuksia määräykset ja ohjeet koskevat työn luonne huomioon ottaen.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kulkuväylät

Julkisten rakennusten kulkuväylät mitoitetaan niin, että niitä pitkin pääsee kulkemaan pyörätuolilla. Kulkuväylän pitää olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton. Rakennusten sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi ja niissä otetaan huomioon kaikkien ihmisten tarpeet.

Opasteet, materiaalit, värit, valaistus

Opasteilla, materiaaleilla, väreillä ja valaistuksella voidaan vaikuttaa tilan saavutettavuuteen, hahmotettavuuteen ja turvallisuuteen.

Tarkistuslistoja

Tälle sivulle on koottu erilaisia esteettömyyden kartoituslomakkeita ja tarkistuslistoja. Lomakkeet ja tarkistuslistat ovat eri tahojen kehittämiä, ja useimmiten ne on tehty tiettyyn tilanteeseen, yksittäistä tarvetta varten.