Rakennustietosäätiö rs

Olemme rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö. Vastaamme yhteisön rakennusalaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehdimme yhteiskuntasuhteista.

Säätiö harjoittaa toimialansa tietopalvelutoimintaa ja hankkii suunnitteluohjeilleen eri osapuolien mahdollisimman laajan hyväksynnän. Säätiö tukee myös toimialansa tiedettä ja taidetta.

Tuemme vuonna 2023 lahjoituksellamme vammaisia lapsia ja heidän perheitään. Lahjoitusvaroja ohjataan erityislapsiperheiden hyväksi tarjoamalla heille vertaistukea, neuvontaa ja äärimmäisen tärkeitä kokemuksia yhteisten leirien ja lomien merkeissä.

Rakennustietosäätiön logo

Rakennustietosäätiö tukee Invalidiliiton toimintaa vuonna 2023

Quote text
Valitsimme lahjoituskohteeksi vammaiset lapset ja heidän perheensä.

Kumppanigalleria