Long-term rehabilitation in TBI

Validia Kuntoutus Helsingissä (ent. Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus) kehitettiin useiden vuosien aikana INSURE-aivovammakuntoutusohjelma. INSURE-ohjelma on holistinen neuropsykologisesti painottunut moniammatillinen kuntoutusohjelma. Hankkeessa selvitetään INSURE-ohjelmaan liittyvän vaikuttavuustiedon tuloksia. 

Nyt menossa olevassa väitöskirjatutkimuksessa ”Comprehensive neurorehabilitation, outcome and experiental perspective after traumatic brain injury” on selvitetty INSURE-ohjelman vaikuttavuutta ja kuvattu ohjelman teoreettinen, ideologinen, empiinen ja kirjallisuustausta sekä sisältö. Lisäksi on tutkittu motorisesti hyvin toipuneiden (suurin osa INSURE-ohjelmassa olleita kuntoutujia) aivovammapotilaiden kognitiivisen ja motorisen suoriutumisen välisiä yhteyksiä. 
 
Lähtökohtana on ollut tukea käsitystä aivovammapotilaiden kuntoutuksen kokonaisvaltaisuuden tarpeesta myös moniammatillisessa mielessä. Tällä hetkellä tutkimuskohteena ovat Suomessa ja USA:ssa holistisen neuropsykologisen kuntoutusohjelman läpi käyneiden ja sen avulla hyvin kuntoutuneiden aivovammapotilaiden kuntoutuksen subjektiivisen ja objektiivisen vaikuttavuuden väliset yhteydet. Lisäksi tutkimuskokonaisuudessa tarkastellaan aivovamman saaneiden kuntoutujien kuntoutuksen vaikuttavuutta kuntoutujan ja hänen läheisensä henkilökohtaisesta näkökulmasta vapaamuotoisen arvioinnin keinoin. 

Vastuututkija, neuropsykologian erikoispsykologi Jaana Sarajuuri / Helsingin yliopisto. Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi.  

Hankkeen julkaisuja

 
Wilson L, Marsden-Loftus I, Koskinen S, Bakx W, Bullinger M, Formisano R, Maas A, Neugebauer E, Powell J, Sarajuuri J, Sasse N, von Steinbuechel N, von Wild K, Truelle J-L. Interpreting Quality of Life after Brain Injury Scores: Cross-Walk with the Short Form-36. Journal of Neurotrauma 2016:33;1-7.
 
Sarajuuri J, Kaipio M-L, Koskinen S, Niemelä M, Servo A, Vilkki J. Outcome of a compre-hensive neurorehabilitation program for patients with traumatic brain injury. Archives of  Physical Medicine and Rehabilitation 2005:86;2296-302.
 
Sarajuuri J, Koskinen S. Holistic neuropsychological rehabilitation in Finland - the INSURE program: a transcultural outgrowth of perspectives from Israel to Europe via USA. International Journal of Psychology 2006:41;362-70.
 
Sarajuuri J, Pasanen M, Vartiainen M, Rinne M, Lehto T, Alaranta H. Relationship between cognitive and motor performance in physically well-recovered men with traumatic brain injury.Journal of Rehabilitation Medicine 2013:45;38-46.