kuva kokoushuoneesta
Tälle sivulle on koottu Invalidiliiton yhteiskuntasuhteiden asiantuntijoiden nimityksiä ja jäsenyyksiä eri työryhmissä. Tiedot päivittyvät tarvittaessa.

Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja

Vammaisfoorumin hallituksen jäsen 2019-

Vates-säätiö (hallituksen jäsen 2018-20, hallituksen varajäsen 2021-23)

Invalidisäätiön valtuuskunnan varajäsen

Asuntosäätiön vaalitoimikunnan jäsen (9/2020-5/2023)

Henrik Gustafsson, lakimies

Kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunta 2020-2024.

Oikeusministeriön syrjinnän seurantajärjestelmän asiantuntijatyöryhmän jäsen 1.10.2020-31.12.2021. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan varsinainen jäsen (VANE)  2017-2023

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ("SAMU") 2018-2022

Oikeusministeriön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan jäsen (24.8.2021-31.7.2023)

Vakuutuslääkäritoiminnan kehittämisen neuvottelukunta, varsinainen jäsen 3.5.2021-30.4.2024

Ylva Krokfors, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija

EAPN:fin, Terveys- ja köyhyys -työryhmän jäsen

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, hallituksen jäsen kaudelle 2020-2021

Suomen omaishoidon verkosto, Invalidiliiton edustaja

Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija

STM Kuntoutukseen ohjautumisen perusteet –hankkeen ohjausryhmän jäsen 15.2.2021-31.3.2022

LVM liikenneturvallisuusstrategian tie- ja rautatieliikenteen työryhmän jäsen 2020-2021

LVM Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021 – 2032 esteettömyystoimia täytäntöönpaneva työryhmä

Kelan kuntoutuksen asiakasfoorumin Vammaisfoorumin varajäsen 2020-

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperuste- työryhmä Vammaisfoorumin varajäsen 2020- 

SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima Kuntoutusverkoston (KUVE) jäsen 

Anne Mäki, koulutus- ja työllisyysasiantuntija

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmän 2 Palvelut, etuudet ja osallisuus varajäsen 19.8.2020 - (Vammaisfoorumin edustajana)

Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarisen mallin valmisteluun liittyvän työryhmän jäsen (Vammaisfoorumin edustajana)

Vammaiskumppanuus ry, hallituksen jäsen v.2021

Vates-säätiön valtuuskunnan varajäsen v. 2021-2023

 

Elina Nieminen, lakimies

Eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus, Ihmisoikeusvaltuuskunnan Vammaisten ihmisoikeuskomitea, asiantuntijajäsen 2021 - 2024

Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, jäsen 2.4.2020 - 1.4.2023

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma. ESR -hanke Suomen Kuntaliitto, Kehitysvammaliitto, THL: Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta, ohjausryhmän varsinainen jäsen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vammaispalvelujen käsikirjan toimitusneuvosto 26.5.2020 – 31.12.2022

Oikeusministeriö, Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu -työryhmän seurantaryhmä 23.9.2021–31.5.2022

Liikenneturvan hallitus, jäsen 2020 - 2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen ohjausryhmä, jäsen 1.3.2020 - 31.12.2021

Oikeusministeriö, edustajakannetyöryhmän seurantatyöryhmä 01.05.2021 – 31.01.2022

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry, liittovaltuusto varsinainen jäsen 12.8.2020 - 31.12.2022

Assistentti.info, neuvottelukunta, pysyvä jäsenyys

Laura Poussa, kansainvälisten asioiden koordinaattori

Vammaiskumppanuus ry, hallituksen varajäsen 2018

European Disability Forum, member of email expert group “International cooperation and SDGs”

International Disability and Development Consortium, member of EU Task group

Sinikka Winqvist, asiantuntija, työelämä ja yrittäjyys

Valtiovarainministeriö (VM), Yhteispalvelun neuvottelukunnan jäsen 2021-2023

 Vates-säätiön valtuuskunnan jäsen 2021-2023

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa