Luokassa ihmisiä seisomassa peukut ylhäällä. Kuvituskuva.
Ammattiopisto Spesia kouluttaa nuoria ja aikuisia, joilla on erityisen tuen tarve. Järjestökoulutuksemme tarkoituksena on taas lisätä tietoisuutta vammaisuudesta ja vahvistaa järjestöämme. Kokemuskouluttajiamme voi pyytää kertomaan esimerkiksi opiskelijoille vammaisen elämästä.

Ammattiopisto Spesiassa ammatillisen koulutuksen tavoitteena on työllistyä työelämään tai päästä jatko-opiskelemaan. Tavoitteena voi olla myös parhaat mahdolliset perusvalmiudet yhteiskunnassa elämiseen ja osallistumiseen.  

Järjestökoulutus

Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja sekä tilauskoulutusta eri kohderyhmille. Lisäämme tietoisuutta vammaisuudesta sekä ylläpidämme ja uudistamme järjestön toimintavalmiuksia.

Koulutustemme tavoitteen on edistää toimintakyvyltään erilaisten ja fyysisesti vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa.

Kokemuskoulutus

Kokemuskoulutuksen tavoitteena on syventää tulevien ammattilaisten osaamista tuomalla tieteellisen tiedon rinnalle näkökulmaa sairastuneen, vammautuneen tai heidän läheisensä arkeen. 

Kokemustoiminta voi olla esimerkiksi sairastuneen tai läheisen kokemuksiin perustuvia puheenvuoroja eri näkökulmista.
 

Ammattiopisto Spesia

Ammattiopisto Spesia tarjoaa ammatillista ja valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa.