Validia_Ammatiopiston_opiskelijoita

Ammattiopisto Spesia

Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa ammatillista erityisopetusta perustutkintoihin ja valmentavaa koulutusta yli 600 opiskelijalle. Oppilaitos tuottaa myös ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus- ja tukipalveluita. 

Ammattiopisto Spesia kouluttaa nuoria ja aikuisia, joilla on erityisen tuen tarve. Oppilaitos on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityistä tukea tai esteetöntä opiskeluympäristöä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen oikea-aikaisuus ja soveltuvuus alalle.

Ammattiopisto Spesiassa suoritetun ammatillisen koulutuksen tavoitteena on työllistyä työelämään, päästä jatko-opiskelemaan tai saada hankituksi parhaat mahdolliset perusvalmiudet yhteiskunnassa elämiseen ja osallistumiseen.

Perustutkinnot

Ammattiopisto Spesiassa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja valmistua yhteen seuraavista ammateista

 • ajoneuvoasentaja
 • datanomi
 • hienomekaanikko
 • kiinteistönhoitaja
 • kodinhuoltaja
 • kuva-artesaani
 • merkonomi
 • pienkonekorjaaja
 • sisustaja
 • toimitilahuoltaja
 • varastonhoitaja

Valmentava koulutus

Valmentava koulutus sopii opiskelijalle, joka vielä etsii oikeaa opiskelualaa ja haluaa parantaa opiskelu- ja arkielämäntaitojaan. Valmentava koulutus jakaantuu kahteen vaihtoehtoon, jotka eroavat toisistaan tavoitteiden osalta

 • VALMA – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tavoitteena on suuntautua ammatilliseen koulutukseen.
 • TELMA – Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa tavoitteena on itsenäistyä sekä valmentautua työhön.

Lisäkoulutus

Ammattiopisto Spesia järjestää myös lisäkoulutusta erityistä tukea tarvitseville. Aikuisille suunnattu ammattitutkintoon valmistava koulutus soveltuu niille, joilla on alalle soveltuvia opintoja tai työkokemusta. Koulutus toteutetaan joko omalla työpaikalla tai työssä oppien alan yrityksissä.

Lue lisää ammattiopiston nettisivuilta tai tule tutustumaan oppilaitokseen ja kuulemaan koulutuksista koulutusinfoihin, joita järjestetään torstaisin lukuvuoden aikana.

Ammattiopisto Spesia somessa

Facebook
Instagram
Twitter