Validia Kuntoutus

Validia Kuntoutus (Invalidiliiton Kuntoutus Oy) on kotimainen kuntoutuksen huippuasiantuntija. Toteutamme yksilöllistä tarpeet huomioivaa, moniammatillista ja tutkimustietoon perustuvaa kuntoutusta yli 60 vuoden kokemuksella.

Olemme edelläkävijöitä vaikeavammaisten kuntoutuksessa, sopeutumisvalmennuksessa ja neurologisessa kuntoutuksessa. Lisäksi tarjoamme avoterapiapalveluita ympäri maata.

Olemme osa Invalidiliittoa, ja Validia-nimen alla toimivat myös Validia Asuminen ja Validia Ammattiopisto.

Kuusi toimipistettä

Validia Kuntoutus on perustettu toukokuussa 2014. Kuntoutustoimintamme olemme aloittaneet silloisessa Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa vuonna 1953.

Yhtiöömme kuuluvat neurologisen kuntoutuksen edelläkävijä Validia Kuntoutus Helsinki, sopeutumisvalmennuksen ja monipuolisten kuntoutuspalveluiden tuottajana tunnettu Validia Kuntoutus Lahti sekä avokuntoutuspalveluita tuottavat yksiköt Järvenpäässä, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Asiantuntevaa laitoskuntoutusta

Järjestämme laitoskuntoutusta Helsingin ja Lahden toimipisteissä.

Validia Kuntoutus Helsingissä olemme erikoistuneet vaativan neurologisen kuntoutuksen ja hoidon toteuttamiseen. Tuotamme kuntoutuspalveluita henkilöille, joilla on sairauden tai vamman aiheuttama aivo- tai selkäydinvaurio.  

Tarjoamme monipuolista kuntoutusta kaiken ikäisille ja elämän eri tilanteisiin. Meillä on vuosikymmenten kokemus vaativan neurologisen kuntoutuksen ja hoidon toteuttamisesta. 

Kuntoutusta heti vammautumisen jälkeen

  • Yksilölliset kuntoutusjaksot – sairaus tai vamma voi olla synnynnäinen, myöhemmin ilmennyt tai tapaturmasta johtuva
  • Kuntoutuskurssit – toteutetaan ryhmissä, yksilöllisten ja ryhmän tavoitteiden mukaisesti
  • Sopeutumisvalmennus – tukea muutoksiin, joita sairaus tai vamma tuo mukanaan
  • Avokuntoutus – esimerkiksi fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta ja sairaanhoitajan vastaanottopalveluita lähiympäristössä asuville
  • Päiväkuntoutus – yhden päivän aikana kahta eri terapiaa ja muuta ohjelmaa, joka tukee kuntoutujan tavoitteita

Kuntoutuspalveluiden lisäksi tarjoamme koulutusta, kurssi- ja asiantuntijapalveluita ja esteettömiä hotellipalveluita. Vuokraamme esteettömiä tilojamme erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan vakuutusyhtiön tai terveydenhuollon maksusitoumuksella, Kelan kuntoutuspäätöksellä tai itse maksaen. Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät yksittäisten kuntoutusmuotojen kuvauksista.

Ohjeet kuntoutukseen hakeutumisesta löydät Validia Kuntoutuksen Hakuohjeet-sivulta.

Yksilölliset kuntoutusjaksot

Järjestämme yksilöllisistä kuntoutusta lapsille ja perheille, nuorille ja aikuisille. Myös omaiset ja läheiset voivat osallistua jaksoille kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti.

Yksilöllinen kuntoutusjakso auttaa kuntoutujaa ja läheistä sopeutumaan sairauden tai vamman myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kuntoutus tukee myös toimintakyvyn ylläpitämistä elämän myöhemmissä muutostilanteissa ja nivelvaiheissa.

Kuntoutusjakso toteutetaan moniammatillisesti lähettävän tahon, kuntoutujan ja työryhmän yhdessä asettamien tavoitteiden pohjalta. Jakson ohjelma laaditaan yhteistyössä kuntoutujan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Yksilöllinen kuntoutus sisältää yksilötapaamisia ja -terapioita sekä vertaistukea tarjoavaa ryhmätoimintaa.

Kuntoutuksessa luodaan toimintamalleja ja tukiverkostoja kuntoutumisen jatkamisen ja arjessa selviytymisen tueksi

Ryhmämuotoiset kuntoutuskurssit

Tarjoamme ryhmämuotoisia kuntoutuskursseja kaiken ikäisille kuntoutujille, kaikkiin elämänvaiheisiin. Järjestämme myös perhe- ja parikursseja, joiden ohjelmaan kuntoutujan läheiset osallistuvat kokonaan tai osittain.

Ryhmämuotoinen kuntoutuskurssi parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä, tukee elämänhallintaa, edistää hyvinvointia ja lisää osallisuutta ja omatoimisuutta itselle tärkeissä toiminnoissa. Keskeiseksi voimavaraksi nousee muiden vastaavassa tilanteessa olevien kuntoutujien vertaistuki.

Kela järjestää suuren osan perheiden, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista sairausryhmittäin. Validia Kuntoutuksen sivuilta löydät esimerkkejä suurempien sairausryhmäpoolien diagnooseista. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava – kursseille voi osallistua myös henkilö, joka sairastaa samankaltaista sairautta.

Validia Kuntoutus Helsingissä toteutamme INSURE-aivovammakuntoutusohjelman, jolle voi hakeutua terveydenhuollon tai vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella.