avustajakoira pää käyttäjän polvella

Avustajakoiran hakeminen

Avustajakoiraa voi hakea fyysisesti toimintarajoitteinen henkilö, jolle avustajakoira olisi hyödyksi päivittäisissä toimissa ja arjessa. Koulutettu avustajakoira luovutetaan käyttäjälle maksutta, ja käyttäjä vastaa koiran ylläpitokustannuksista.

Avustajakoiraa voi hakea täysi-ikäinen henkilö, jolla on

  • sairauden tai sairauden jälkitilan
  • trauman

aiheuttama pitkäaikainen tai pysyvä fyysinen toimintarajoite. Koira voi avustaa perusasioissa kuten pukemisessa ja riisumisessa, mutta se voi myös tukea käyttäjänsä liikkumista ja jaksamista. Olennaista on, että koiraa hakeva henkilö hyötyy koirasta ja pystyy huolehtimaan koiran hyvinvoinnista ja osaamistason ylläpidosta itsenäisesti.

Hakeminen

Avustajakoiraa haetaan Invalidiliitosta.  Hakuprosessissa arvioidaan yhdessä hakijan kanssa hänen edellytykset hyötyä koirasta ja huolehtia siitä. Olennaista on pohtia myös, millainen koira soveltuu kullekin hakijalle parhaiten. Jokainen koira on käyttäjänsä tarpeita silmällä pitäen räätälöity. Hakijoita on monikymmenkertainen määrä valmistuviin koiriin verrattuna, joten odotusaika voi olla pitkä.

Avustajakoiran käyttäjä sitoutuu ylläpitämään koiran osaamistasoa ja osallistumaan joka vähintään toinen vuosi seurantatapaamiseen. Seurannan avulla varmistetaan avustajakoiran tarvevastaavuus  ja koirakon mahdolliset lisäkoulutustarpeet.

Koiran sairastuessa tai loukkaantuessa korvaamme eläinlääkärikulut ja eläinlääkärin määrämät hoidot ilman korvauskattoa. Koiran käyttäjän omavastuu eläinlääkärikuluista on 70 euroa vuodessa hoitokokonaisuutta kohden. 

Hakeminen 

Hakemus täytetään sähköisessä muodossa tai tarvittaessa tulostetaan www-sivuiltamme. Hakemusta täydennetään ajantasaisen kuntoutussuunnitelman ja/tai lääkärintodistuksen avulla.

Tee sähköinen avustajakoirahakemus

Lähetämme uusille hakijoille lähetetään kutsun avustajakoiran hakijan haastattelu- ja tiedotustilaisuuteen. Yksilötapaamisen lisäksi arviota asiakkaan kokonaistilanteesta, koiran käyttötarpeesta ja -mahdollisuuksista syvennetään tapaamisella tulevassa käyttöympäristössä.

Jonossa olevat hakijat haastatellaan joka toinen vuosi edellyttäen, että hakija on päivittänyt hakemuksensa vuosittain.

Tukea koiran kanssa toimimiseen

Avustajakoiran saajan perehdytys suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Koirakon elämää tukee vapaaehtoinen tukihenkilö eli peesari sekä koko avustajakoiratoiminnan organisaatio.

Avustajakoiran hakuprosessiin on mahdollisesti tulossa muutoksia. 2012 voimaan tullut Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta ja sen muistio mahdollistaa avustajakoiran käyttöön saamisen sairaanhoitopiirin kautta sen oman myöntämiskäytännön mukaisesti. Muutoksista tietoa hakija saa ottamalla yhteyttä Invalidiliittoon tai omaan sairaanhoitopiiriinsä.

Omasta koirasta avustajakoira?

Omasta koirasta avustajakoiraa kouluttavan ohjaus tehdään yksilöllisesti asiakkaan lähtökohdista. Avustajakoiran käyttötarve asiakkaan päivittäisen toiminnan apuvälineenä on lähtökohta myös omaa koiraa kouluttavilla.

Virallisen avustajakoirastatuksen saavuttaakseen koiran tulee läpäistä samat testit kuin organisaatiosta valmistuneiden koirien. Mikäli mietit oman koiran koulutusta avustajakoiraksi, ota rohkeasti yhteyttä Invalidiliittoon lisätietojen saamiseksi. Mietitään yhdessä tarpeisiisi sopivin ratkaisu!