Avustajakoira pää käyttäjän polvella. Kuvituskuva.

Avustajakoiran hakeminen

Avustajakoiraa voi hakea fyysisesti toimintarajoitteinen henkilö, jolle avustajakoira olisi hyödyksi päivittäisissä toimissa ja arjessa. Koulutettu avustajakoira luovutetaan käyttäjälle maksutta, ja käyttäjä vastaa koiran ylläpitokustannuksista.

Avustajakoiraa voi hakea täysi-ikäinen henkilö, jolla on
• sairauden, sairauden jälkitilan tai
• trauman

aiheuttama pitkäaikainen tai pysyvä fyysinen toimintarajoite. Koira voi avustaa perusasioissa, kuten pukemisessa ja riisumisessa, mutta se voi myös tukea käyttäjänsä liikkumista ja jaksamista. Olennaista on, että koiraa hakeva henkilö hyötyy koirasta ja pystyy huolehtimaan koiran hyvinvoinnista ja osaamistason ylläpidosta itsenäisesti.

Hakeminen

Avustajakoiraa haetaan Invalidiliitosta.  Hakuprosessissa arvioidaan yhdessä hakijan kanssa hänen edellytyksensä hyötyä koirasta ja huolehtia siitä. Olennaista on pohtia myös, millainen koira soveltuu kullekin hakijalle parhaiten. Jokainen koira on käyttäjänsä tarpeita silmällä pitäen räätälöity. 

Hakemus täytetään sähköisessä muodossa tai tarvittaessa tulostetaan www-sivuiltamme. Hakemusta täydennetään ajantasaisen kuntoutussuunnitelman ja/tai lääkärintodistuksen avulla. Täytä ensisijaisesti sähköinen hakemus. Jos et pysty täyttämään sähköistä hakemusta, tulostettavan lomakkeen saat täältä.
Täytä avustajakoirahakemus täällä. 
Lähetämme uusille hakijoille kutsun avustajakoiran hakijan haastattelu- ja tiedotustilaisuuteen. Yksilötapaamisen lisäksi arviota asiakkaan kokonaistilanteesta, koiran käyttötarpeesta ja -mahdollisuuksista syvennetään tapaamisella tulevassa käyttöympäristössä. 

Avustajakoiraa hakevia on paljon, joten odotusaika voi olla pitkä. Jonossa olevat hakijat haastatellaan joka toinen vuosi edellyttäen, että hakija on päivittänyt hakemuksensa vuosittain.

Avustajakoiran seuranta ja kustannukset

Avustajakoiran saajan perehdytys suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Koirakon elämää tukee vapaaehtoinen tukihenkilö eli peesari sekä koko avustajakoiratoiminnan organisaatio. Peesareista lisätietoa täältä.

Avustajakoiran käyttäjä sitoutuu ylläpitämään koiran osaamistasoa ja osallistumaan vähintään joka toinen vuosi seurantatapaamiseen. Seurannan avulla varmistetaan avustajakoiran tarvevastaavuus ja koirakon mahdolliset lisäkoulutustarpeet.

Käyttäjä on vastuussa koiran päivittäisistä kuluista, kuten ruoasta ja leluista. Invalidiliitto korvaa eläinlääkärikulut avustajakoiran sairastuessa tai loukkaantuessa. Käyttäjän omavastuu eläinlääkärikuluista on 70 euroa vuodessa kutakin hoitokokonaisuutta kohden. 

Omasta koirasta avustajakoira?

Omasta koirasta avustajakoiraa kouluttavan ohjaus tehdään yksilöllisesti asiakkaan lähtökohdista. Avustajakoiran käyttötarve asiakkaan päivittäisen toiminnan apuvälineenä on lähtökohta myös omaa koiraa kouluttavilla.

Virallisen avustajakoirastatuksen saavuttaakseen koiran tulee läpäistä samat testit kuin organisaatiosta valmistuneiden koirien. Mikäli mietit oman koiran koulutusta avustajakoiraksi, ota rohkeasti yhteys Invalidiliittoon lisätietojen saamiseksi. Mietitään yhdessä tarpeisiisi sopivin ratkaisu!

Hakemuslomakkeet ja tietosuojaseloste