Validia_Ammatiopiston_opiskelijoita

Ammattiopisto Spesia

Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa ammatillista erityisopetusta perustutkintoihin ja valmentavaa koulutusta yli 1300 opiskelijalle. Oppilaitos tuottaa myös ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus- ja tukipalveluita. 

Ammattiopisto Spesia kouluttaa nuoria ja aikuisia, joilla on erityisen tuen tarve. Oppilaitos on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityistä tukea tai esteetöntä opiskeluympäristöä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen oikea-aikaisuus ja soveltuvuus alalle.

Ammattiopisto Spesiassa suoritetun ammatillisen koulutuksen tavoitteena on työllistyä työelämään, päästä jatko-opiskelemaan tai saada hankituksi parhaat mahdolliset perusvalmiudet yhteiskunnassa elämiseen ja osallistumiseen.

Perustutkinnot

Ammattiopisto Spesiassa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja valmistua yhteen seuraavista ammateista

  • Ajoneuvoasentaja
  • Artesaani
  • Autokorinkorjaaja
  • IT-tukihenkilö
  • Kiinteistönhoitaja
  • Kodinhuoltaja
  • Kokki
  • Koneasentaja
  • Kuvallisen ilmaisun toteuttaja
  • Levyseppähitsaaja
  • Merkonomi
  • Ohjelmistokehittäjä
  • Ompelija
  • Pienkonekorjaaja
  • Puuseppä
  • Puutarhuri
  • Sisustusompelija
  • Sisustustekstiilien valmistaja
  • Toimitilahuoltaja
  • Varastonhoitaja
  • Ympäristönhoitaja

Valmentava koulutus

Valmentava koulutus sopii opiskelijalle, joka vielä etsii oikeaa opiskelualaa ja haluaa parantaa opiskelu- ja arkielämäntaitojaan. Valmentava koulutus jakaantuu kahteen vaihtoehtoon, jotka eroavat toisistaan tavoitteiden osalta

 • VALMA – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tavoitteena on suuntautua ammatilliseen koulutukseen.
 • TELMA – Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa tavoitteena on itsenäistyä sekä valmentautua työhön.

Ammattiopisto Spesia somessa

Facebook
Instagram
Twitter