ryhmä ihmisiä kurssilla

Kokemustoimijuus | kokemusasiantuntijuus

Kokemustoimijatoiminnassa hyödynnetään kokemustietoa eri alojen opetuksessa tai ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Yhä useammin kokemustoimijat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Toiminnan tavoitteena on syventää ammattilaisten osaamista ja/tai vaikuttaa palveluihin tuomalla tieteellisen tiedon rinnalle  kokemuksellista tietoa, joka avaa näkökulmia sairastuneen, vammautuneen tai heidän läheisensä arkeen. Kokemustieto syventää osaamista ja auttaa tunnistamaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Kokemustiedon hyödyntäminen tullaan kirjaamaan myös sosiaalihuoltolain 7 a § ja terveydenhuoltolain 25 b § pykäliin. 

Sinustako Invalidiliiton kokemustoimija?

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään eri alojen opetuksessa sekä enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. 

Etsimme koulutettavia erityisesti suunnilta: Kuopio, Vaasa, Pori, Mikkeli, Kajaani, Seinäjoki, Kouvola, Lappeenranta, Kokkola, Savonlinna, Joensuu ja Sodankylä.     

Lue lisää ja hae koulutukseen >>

Invalidiliiton kokemustoimijat

Invalidiliitossa kokemustoimijat ovat tehtäväänsä koulutettuja vammaisia ihmisiä tai heidän läheisiään, jotka välittävät omaa kokemustietoaan.

Invalidiliitto on kouluttanut yksin ja yhdessä Kokemustoimintaverkoston kanssa kolmisenkymmentä kokemustoimijaa eri puolelle Suomea. Kokemustoimintaverkostoon kuuluu 36 järjestöä, yli 600 kokemustoimijaa ja 70 oppilaitosta.
 
Kokemustoimijat kertovat oman tarinansa ja heitä voi pyytää puhumaan myös erilaisista teemoista, kuten: vammaisen ihmisen tasa-arvoinen kohtaaminen, kuntoutuminen ja arjessa selviytyminen, apuvälineet,  parisuhde ja perhe-elämä, esteettömyyden merkitys, harrastukset, liikunta ja urheilu,  opiskelu ja koulunkäynti, koulukiusaaminen, työelämä, henkilökohtainen apu, seksuaalisuus, vertaistuki, näkymätön vammaisuus,  omaisten näkökulma, avustajakoiran käyttö...
    
Tarvitsetko kokemustoimijaa?

Onko sinun työ- tai muussa yhteisössäsi käyttöä kokemustoimijalle tai oletko itse kiinnostunut kokemustoimijana toimimisesta? Tarvitsetko kokemustietoa palveluiden kehittämiseen?  

Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi
p. 040 7788 690.

Tästä voit myös itse etsiä kokemustoimijaa: 

KOKEMUSTOIMIJAT MAAKUNNITTAIN

KESKI-SUOMI

Aino Ikävalko
Esittely ja yhteystiedot
Jyväskylä

Eeva Peltonen
Esittely ja yhteystiedot
Kuhmoinen

KYMENLAAKSO

Leila Gynther
Esittely ja yhteystiedot
Kotka

Juha Hinkkanen
Esittely ja yhteystiedot
Kotka


PIRKANMAA

Hanna Ihantola
Esittely ja yhteystiedot
Tampere

Sari Kivimäki
Esittely ja yhteystiedot
Tampere

ETELÄ-KARJALA

Minna-Kaisa Heinonen
Esittely ja yhteystiedot
Parikkala

POHJOIS-KARJALA

Tapani Meriläinen
Esittely ja yhteystiedot
Joensuu

Reetta Nenonen
Esittely ja yhteystiedot
Juuka


POHJOIS-POHJANMAA

Terhi Kantanen
Esittely ja yhteystiedot
Oulu

Sari Mukkala
Esittely ja yhteystiedot  
Ylikiiminki

Minna Rautio
Esittely ja yhteystiedot
Oulu

Mikko Saukko
Esittely ja yhteystiedot
Oulu

PÄIJÄT-HÄME

Anna-Riitta Berg
Esittely ja yhteystiedot
Lahti

SATAKUNTA

Irma Anttila
Esittely ja yhteystiedot
Pori

Eeva Termonen
Esittely ja yhteystiedot
Noormarkku

UUSIMAA

Selda Demirtas
Esittely ja yhteystiedot
Helsinki

Jari Härkälä
Esittely ja yhteystiedot
Helsinki

Janne Järvenpää
Esittely ja yhteystiedot
Espoo

Jenna Kärpänen
Esittely ja yhteystiedot
Hyvinkää

Gunilla Lindqvist
Esittely ja yhteystiedot
Vantaa

Helena Skogström
Esittely ja yhteystiedot
Klaukkala

Anna-Maria Vähälä
Esittely ja yhteystiedot
Helsinki

VARSINAIS-SUOMI

Johanna Nurmi
Esittely ja yhteystiedot
Turku