ryhmä ihmisiä kurssilla

Kokemustoimijuus | kokemusasiantuntijuus

Kokemustoiminnassa hyödynnetään kokemustietoa eri alojen opetuksessa tai ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Yhä useammin kokemustoimijat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Toiminnan tavoitteena on syventää ammattilaisten osaamista ja/tai vaikuttaa palveluihin tuomalla tieteellisen tiedon rinnalle  kokemuksellista tietoa, joka avaa näkökulmia sairastuneen, vammautuneen tai heidän läheisensä arkeen. Kokemustieto syventää osaamista ja auttaa tunnistamaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin. 

Invalidiliiton kokemustoimijat

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään eri alojen opetuksessa sekä enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. 

Invalidiliitto on kouluttanut yksin ja yhdessä Kokemustoimintaverkoston kanssa nelisenkymmentä kokemustoimijaa eri puolelle Suomea. Kokemustoimintaverkostoon kuuluu 36 järjestöä, yli 600 kokemustoimijaa ja 70 oppilaitosta.
 
Kokemustoimijat kertovat oman tarinansa ja heitä voi pyytää puhumaan myös erilaisista teemoista, kuten: vammaisen ihmisen tasa-arvoinen kohtaaminen, kuntoutuminen ja arjessa selviytyminen, apuvälineet,  parisuhde ja perhe-elämä, esteettömyyden merkitys, harrastukset, liikunta ja urheilu,  opiskelu ja koulunkäynti, koulukiusaaminen, työelämä, henkilökohtainen apu, seksuaalisuus, vertaistuki, näkymätön vammaisuus,  omaisten näkökulma, avustajakoiran käyttö...
    
Tarvitsetko kokemustoimijaa?

Onko sinun työ- tai muussa yhteisössäsi käyttöä kokemustoimijalle tai oletko itse kiinnostunut kokemustoimijana toimimisesta? Tarvitsetko kokemustietoa palveluiden kehittämiseen?  

Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi
p. 040 7788 690.

Tästä voit myös itse etsiä kokemustoimijaa: 

KOKEMUSTOIMIJAT MAAKUNNITTAIN

KESKI-SUOMI

Aino Ikävalko
Esittely ja yhteystiedot
Jyväskylä

Tuula Nyberg
Esittely ja yhteystiedot
Jyväskylä

Eeva Peltonen
Esittely ja yhteystiedot
Kuhmoinen

KYMENLAAKSO

Leila Hinkkanen
Esittely ja yhteystiedot
Kotka

Juha Hinkkanen
Esittely ja yhteystiedot
Kotka

LAPPI

Krista Ananin
Esittely ja yhteystiedot
Rovaniemi


PIRKANMAA

Hanna Ihantola
Esittely ja yhteystiedot
Tampere

Sari Kivimäki
Esittely ja yhteystiedot
Tampere

ETELÄ-KARJALA

Minna-Kaisa Heinonen
Esittely ja yhteystiedot
Parikkala

POHJOIS-KARJALA

Tapani Meriläinen
Esittely ja yhteystiedot
Joensuu

Laura Miinalainen
Esittely ja yhteystiedot
Joensuu

Reetta Nenonen
Esittely ja yhteystiedot
Juuka

Jaana Pakarinen
Esittely ja yhteystiedot

Jussi Tolvanen
Esittely ja yhteystiedot
Joensuu

POHJOIS-POHJANMAA

Terhi Kantanen
Esittely ja yhteystiedot
Oulu

Sari Mukkala
Esittely ja yhteystiedot  
Ylikiiminki

Minna Rautio
Esittely ja yhteystiedot
Oulu

Mikko Saukko
Esittely ja yhteystiedot
Oulu

PÄIJÄT-HÄME

Anna-Riitta Berg
Esittely ja yhteystiedot
Lahti

SATAKUNTA

Irma Anttila
Esittely ja yhteystiedot
Pori

Eeva Termonen
Esittely ja yhteystiedot
Noormarkku

UUSIMAA

Selda Demirtas
Esittely ja yhteystiedot
Helsinki

Jari Härkälä
Esittely ja yhteystiedot
Helsinki

Janne Järvenpää
Esittely ja yhteystiedot
Espoo

Jenna Kärpänen
Esittely ja yhteystiedot
Hyvinkää

Gunilla Lindqvist
Esittely ja yhteystiedot
Vantaa

Helena Skogström
Esittely ja yhteystiedot
Klaukkala

Anna-Maria Vähälä
Esittely ja yhteystiedot
Helsinki

VARSINAIS-SUOMI

Tarja Lamminen
Esittely ja yhteystiedot
Turku

Johanna Nurmi
Esittely ja yhteystiedot
Turku
 

Invalidiliiton kokemustoimijoiden tietosuojaseloste