Poika sängyllä keltainen jääkiekkokypärä päässä. Kuvituskuva.
Validia Oy toteuttaa asumis- ja kuntoutuspalveluita aivo- ja selkäydinvaurioiden sekä muun vamman tai sairauden vuoksi apua tarvitseville.

Asuminen 

Validia tuottaa ja kehittää vammaisten asumispalveluja sekä itsenäistä asumista ja elämää tukevia tukipalveluja. Palveluasumisen lisäksi paikkakunnasta riippuen tuotetaan päivätoimintaa, vaikeavammaisten henkilökohtaista apua, asumisvalmennusta, kotihoitoa, ateriapalveluja ja määräaikaista palveluasumista.  Lue lisää asumispalveluista Validia Oy:n sivuilta.

Kuntoutus

Validian kuntoutuspalveluiden tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kuntoutujan omaehtoista selviytymistä, tukea hyvän elämänlaadun ja hallinnan edellytyksiä sekä mielekästä elämää. Kuntoutusta tarjotaan lapsille, nuorille, aikuisille ja pareille  sekä omaishoitajille. Kuntoutuspalveluvalikoima kattaa neurologista kuntoutusta, sopeutumisvalmennusta, yksilöllistä kuntoutusta sekä kuntoutuskursseja.  Lue lisää kuntoutuspalveluista Validia Oy:n sivuilta.