Terapeutti ja kuntoutuja altaassa

Validia Oy

Validia Oy on kotimainen kuntoutuksen asiantuntija. Toteutamme yksilöllistä tarpeet huomioivaa, moniammatillista ja tutkimustietoon perustuvaa kuntoutusta yli 60 vuoden kokemuksella.

Olemme edelläkävijöitä vaikeavammaisten kuntoutuksessa ja neurologisessa kuntoutuksessa. Lisäksi tarjoamme avoterapiapalveluita.

Olemme osa Invalidiliitto-konsernia ja aikaisemmin tunnettu Käpylän kuntoutuskeskuksen nimellä. Validialla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Asiantuntevaa laitoskuntoutusta

Tarjoamme kuntoutuspalveluja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille ja heidän omaisilleen. Palveluitamme ovat kuntoutusjaksot, kuntoutuskurssit, avokuntoutus ja päiväkuntoutus. Yksilölliset palvelut toteutetaan sinun tarpeesi huomioiden moniammatillisen työryhmän tukemana.

Voit hakea kuntoutukseen Kelan, vakuutusyhtiön tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai itsemaksavana.

Validiassa olemme erikoistuneet vaativan neurologisen kuntoutuksen ja hoidon toteuttamiseen. Tuotamme kuntoutuspalveluita henkilöille, joilla on sairauden tai vamman aiheuttama aivo- tai selkäydinvaurio.  

Tarjoamme monipuolista kuntoutusta kaiken ikäisille ja elämän eri tilanteisiin. Meillä on vuosikymmenten kokemus vaativan neurologisen kuntoutuksen ja hoidon toteuttamisesta. 

Kuntoutusta heti vammautumisen jälkeen

  • Yksilölliset kuntoutusjaksot – sairaus tai vamma voi olla synnynnäinen, myöhemmin ilmennyt tai tapaturmasta johtuva
  • Kuntoutuskurssit – toteutetaan ryhmissä, yksilöllisten ja ryhmän tavoitteiden mukaisesti
  • Avokuntoutus – esimerkiksi fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta ja sairaanhoitajan vastaanottopalveluita lähiympäristössä asuville
  • Päiväkuntoutus – yhden päivän aikana kahta eri terapiaa ja muuta ohjelmaa, joka tukee kuntoutujan tavoitteita

Kuntoutuspalveluiden lisäksi tarjoamme koulutusta, kurssi- ja asiantuntijapalveluita ja esteettömiä hotellipalveluita. Vuokraamme esteettömiä tilojamme erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan vakuutusyhtiön tai terveydenhuollon maksusitoumuksella, Kelan kuntoutuspäätöksellä tai itse maksaen. Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät yksittäisten kuntoutusmuotojen kuvauksista.

Ohjeet kuntoutukseen hakeutumisesta löydät Validian Haluan kuntoutukseen -sivulta.

Yksilölliset kuntoutusjaksot

Järjestämme yksilöllisistä kuntoutusta lapsille ja perheille, nuorille ja aikuisille. Myös omaiset ja läheiset voivat osallistua jaksoille kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti.

Yksilöllinen kuntoutusjakso auttaa kuntoutujaa ja läheistä sopeutumaan sairauden tai vamman myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kuntoutus tukee myös toimintakyvyn ylläpitämistä elämän myöhemmissä muutostilanteissa ja nivelvaiheissa.

Kuntoutusjakso toteutetaan moniammatillisesti lähettävän tahon, kuntoutujan ja työryhmän yhdessä asettamien tavoitteiden pohjalta. Jakson ohjelma laaditaan yhteistyössä kuntoutujan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Yksilöllinen kuntoutus sisältää yksilötapaamisia ja -terapioita sekä vertaistukea tarjoavaa ryhmätoimintaa.

Kuntoutuksessa luodaan toimintamalleja ja tukiverkostoja kuntoutumisen jatkamisen ja arjessa selviytymisen tueksi

Ryhmämuotoiset kuntoutuskurssit

Tarjoamme ryhmämuotoisia kuntoutuskursseja kaiken ikäisille kuntoutujille, kaikkiin elämänvaiheisiin. 

Ryhmämuotoinen kuntoutuskurssi parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä, tukee elämänhallintaa, edistää hyvinvointia ja lisää osallisuutta ja omatoimisuutta itselle tärkeissä toiminnoissa. Keskeiseksi voimavaraksi nousee muiden vastaavassa tilanteessa olevien kuntoutujien vertaistuki.

Kela järjestää suuren osan perheiden, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista sairausryhmittäin. Validian sivuilta löydät esimerkkejä suurempien sairausryhmäpoolien diagnooseista. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava – kursseille voi osallistua myös henkilö, joka sairastaa samankaltaista sairautta.

 

Vertaistuki

Invalidiliitossa vertaistukea antavat koulutuksen käyneet henkilöt, joilla on omakohtainen kokemus harvinaisesta sairaudesta oman sairauden tai lapsen sairauden kautta. Vertaistukea välitetään tukea kaipaaville.