Utvecklingsarbete

Invalidförbundet är en del en världsomspännande rörelse för personer med funktionsnedsättning, vars mål är att i Finland och annanstans i världen genomföra de mänskliga rättigheterna och jämlika möjligheter för personer med funktionsnedsättning. 

Invalidförbundet utför utvecklingssamarbete i Zambia och Etiopien. Invalidförbundet utvecklingssamarbete är en del avpartnerskapsprogrammetför att främja rättigheterna hos personer med funktionsnedsättning som huvudsakligen finansieras med Finland utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete. Åtta finländska handikapporganisationer samt stiftelsen Abilis är verksamma inom partnerskapsprogrammet och de genomför projekt i utvecklingsländerna.

Invalidförbundet har två projekt tillsammans med den zambiska systerorganisationen ZNAPD. I projektet CoRe utvecklar man den organisatoriska hållbarheten av ZNAPD och främjar utkomsten och matsäkerheten för dess personliga medlemmar, och deras deltagande i närsamhället, samt stärker en mer självständig ställning för dem i familjer.

Ett annat projekt är för jordbruk och odling vid floden Ngwena. På en farm vid Ngwena uppföds svin samt odlas grönsaker, majs och bananer. Syftet med detta är att skapa en inkomstkälla för ZNAPD och på så sätt öka dess ekonomiska oberoende.  Med hjälp av odlingsprojektet kan ZNAPD och dess medlemmar även öka sitt jordbrukskunnande.

Invalidförbundet samarbetar också med den etiopiska organisationen VAMCPAA för rörelsehandikappade. Invalidförbundet stödjer ett projekt som drivs av VAMCPAA för ordnande av yrkesutbildning och som sysselsätter 

Dela på social media