Bli medlem

Via en medlemsförening är du även medlem i Invalidförbundet. Du kan bli medlem om du har en varaktig fysisk skada.

Gör så här:

1. Läs igenom Invalidförbundets medlemsföreningar och välj en som du vill ansluta dig till.

Gå till kontaktuppgifterna för medlemsföreningarna

2. Fyll i medlemsansökan och skicka in denantingen elektroniskt eller traditionellt med vanlig post. Du kan välja det alternativ av följande som är lämpligast för dig:

Medlemsansökningarna som anlänt till Invalidförbundet skickas till medlemsföreningen i fråga och föreningens styrelse beslutar om godkännande av medlemskapet.

Mer information om medlemskap ges av representanter för medlemsföreningarna eller av Invalidförbundet på adressen jasenyys@invalidiliitto.fi eller på telefonnummer (09) 613 191.

Dela på social media