Sopeutumisvalmennuskurssi fyysisesti vammaisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen

Kurssi on tarkoitettu liikuntarajoitteisille vammaisille tai harvinaista sairautta sairastaville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Lapsen tai nuoren toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä ja he käyttävät liikkumisen apuvälineitä säännöllisesti.

Kurssin tarkoituksena on yhdessä muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa pohtia omia voimavaroja, löytää uusia ja ottaa niitä käyttöön omassa arjessaan. Ryhmäläiset tuovat ryhmään omat kokemukset ja ryhmän ohjaajat oman ammatillisen osaamisensa. Nämä yhdistämällä ryhmässä syntyy dialogin avulla uusia ajatuksia ja oivalluksia sekä toimintamalleja osallistujien arkeen.

Jaa sosiaalisessa mediassa