nuori nainen pyörätuolissa

Liikkumisen tuen palvelut

Vammainen ihminen on oikeutettu liikkumaan ja matkustamaan yhtälailla kuin ihmiset, joilla ei ole vammaa. Liikennepalvelujen toimeenpanossa ja valvonnassa sekä uusien palvelujen kehittämisessä täytyy erityisesti huolehtia liikkumispalvelujen esteettömyydestä ja erityisryhmien tarpeista liikenteessä.

Matkustamisessa vammaista ihmistä auttaa terminaalien avustuspalvelu, kaikessa toiminnassa ympäristön ja liikennevälineiden esteettömyyden toteuttaminen ja vaikeavammaisten päivittäisessä liikkumisessa kuljetuspalvelut

Esteettömyydessä on kyse ihmisten erilaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön ja liikennepalvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee pysäkkiympäristöjen ja liikennepalvelujen saavutettavuutta, joukko- ja palveluliikenteen autojen helppoa käytettävyyttä, matkustajien aikataulu- ja hintatietojen ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.

Esteetön liikkuminen mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan ja sujuvan osallistumisen muun muassa työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys lisää  turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja on osa kestävää kehitystä. Liikkumisen apuvälineitä käyttävän henkilön osallistuminen edellyttää helppoa liikkumisympäristöä ja esteettömiä liikennevälineitä, linja-autoja, junia, laivoja, lentokoneita ja takseja.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluita on järjestettävä niin, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömät työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa.

Jokapäiväiseen elämään kuuluvilla matkoilla tarkoitetaan yleisesti yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistykseen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Niitä ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.