Työ, opiskelu ja yrittäjyys

Tavoitteenamme on yhdenvertainen ja esteetön työelämä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään omalla osaamisellaan ja ammattitaidollaan työkykynsä mukaan. Myös yrittäjyys on mahdollisuus osatyökykyiselle tai vammaiselle henkilölle.

Ihmisen työkyky on monien asioiden summa. Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Lisäksi työkyvyssä tapahtuu monia muutoksia ihmisen elinaikana.

Osatyökykyisyyden tai vammaisuuden perusteella voi olla oikeutettu erilaisiin palveluihin ja tukimuotoihin niin työelämään kuin koulutukseen hakeutuessa. Hyvin suunnitellut ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut edesauttavat vammaisen tai osatyökykyisen henkilön osallistumista työelämään.

Vammaisuus ja terveydentila on mainittu sekä perustuslaissa että yhdenvertaisuuslaissa kiellettyinä perusteina asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa niin viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä kuin työnantajiakin arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Lisäksi yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle henkilölle, joka katsoo tulleensa syrjityksi kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi työtä tai virkaa hakiessa taikka työ- tai virkasuhteessa.

Lisätietoa, keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen löytyy sivustolta tietyoelamaan.fi -sivulta

Lisätietoa yhdenvertaisuudesta löytyy osoitteesta yhdenvertaisuus.fi

Yhdenvertaisena työelämässä! -seminaari- ja messutapahtuma

Yhdenvertaisena työelämässä! -seminaari- ja messutapahtuma järjestetään maanantaina 28.5.2018 klo 10-16 Messukeskuksen Kokoustamossa, Helsingissä.

Järjestöt sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa ne sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseen.