Tietoa työnantajalle

Etsitkö osaavaa työntekijää? Harkitsetko vammaisen henkilön palkkaamista? Mitä asioita tulisi huomioida, vai tuleeko ylipäätään erityisesti huomioida jotain, kun rekrytoi yhdenvertaisesti ja kaikille saavutettavasti?

Yhdenvertaisuus ja esteettömyys palveluissa tai tuotteissa tulee helpommin huomioitua, kun henkilöstössä on joku joka kiinnittää niihin jo lähtökohtaisesti huomiota. 

Esteettä töihin -sivustolta löytyy työnantajien kokemuksia monimuotoisesta ja yhdenvertaisesta työyhteisöstä. Sivustolle on koottu myös paljon työnantajaa hyödyttävää tietoa.

Esteetön työympäristö on kaikkien etu. Työolosuhteiden järjestelyt eivät tue pelkästään vammaisten henkilöiden työllisyyttä. Järjestelyillä saadaan monia fyysisiä esteitä poistettua ja työtehtävien uudella organisoinnilla voidaan työuria pidentää merkittävästi. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelyyn myös taloudellista tukea TE-toimistosta. Lisätietoja TE-palveluista.

Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin vammaisen henkilön työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Lisätietoja yhdenvertaisuuslain edellyttämistä kohtuullisista mukautuksista Tie työelämään -sivustolta

Vinkkejä työnantajille yhdenvertaisuuden edistämisestä työpaikoilla 

Jaa sosiaalisessa mediassa