Tietoa työnantajalle

Etsitkö osaavaa työntekijää? Harkitsetko vammaisen henkilön palkkaamista? Mitä asioita tulisi huomioida, vai tuleeko ylipäätään erityisesti huomioida jotain, kun rekrytoi yhdenvertaisesti ja kaikille saavutettavasti?

Yhdenvertaisuus ja esteettömyys palveluissa tai tuotteissa tulee helpommin huomioitua, kun henkilöstössä on joku joka kiinnittää niihin jo lähtökohtaisesti huomiota. 

Katso videolta, kuinka Vincit on kokenut vammaisen työntekijän työyhteisössään. Video löytyy Esteettä töihin -sivustolta.

Esteetön työympäristö on kaikkien etu. Työolosuhteiden järjestelyt eivät tue pelkästään vammaisten henkilöiden työllisyyttä. Järjestelyillä saadaan monia fyysisiä esteitä poistettua ja työtehtävien uudella organisoinnilla voidaan työuria pidentää merkittävästi. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelyyn myös taloudellista tukea TE-toimistosta. Lisätietoja TE-palveluista.

Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin vammaisen henkilön työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Lisätietoja yhdenvertaisuuslain edellyttämistä kohtuullisista mukautuksista Tie työelämään -sivustolta

 

Jaa sosiaalisessa mediassa