Työllistyminen

Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä. Mahdollisuuksia työmarkkinoilla parantavat oikein valittu koulutus ja työ, työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti, riittävä osaaminen sekä TE-toimiston tuki työllistymiseen.

TE-palveluiden tuki

TE-palveluista on saatavilla monenlaisia palveluita ja tukea työllistymiseen. Esimerkiksi työhönvalmentajan palvelu auttaa henkilökohtaisesti sopivan työpaikan etsinnässä. Taloudellisia tukimuotoja ovat palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, jotka myönnetään työnantajalle, sekä starttiraha, jota voi saada yritystoiminnan aloittamiseen.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen onnistuu TE-palvelussa

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus tukee opintoihin ja työelämään suuntaamista sekä työelämässä pysymistä. Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset sekä tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa kuntoutusta (työkokeilu ja työhönvalmennus), koulutusta tai tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen.

Lisätietoa Kelan ja työeläkeyhtiöiden ammatillisesta kuntoutuksesta. 

Kun haluat enemmän tietoa tapaturma- tai liikennevahinkovakuutuksen kuntoutuksesta, siirry tästä Vakuutuskuntoutuksen (VKK) sivustolle.

Sivustolla www.tietyoelamaan.fi löytyy kattavasti tietoa erilaisista keinoista työllistymisessä.

Työllistymisen tukeminen

Tarjoamme ohjausta, neuvontaa ja tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen, työelämässä pysymiseen ja yrittämiseen liittyvissä asioissa. Neuvomme työntekijöitä, työnhakijoita, työnantajia ja yrittäjiksi aikovia.

Koulutus- ja työllisyyspolitiikka

Työllisyysasiantuntijoidemme työhön kuuluu vammaisten ammatillisen kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen valtakunnallinen vaikuttamistyö. Vammaisten työllisyysaste on alhaisempi kuin muulla väestöllä.