Työllistyminen

Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä tai aina edes osatyökykyisyyttä. Mahdollisuuksia työmarkkinoilla parantavat oikein valittu koulutus ja työ, työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti ja riittävä osaaminen. Työllistymiseen on saatavilla myös tukea TE-palveluista, Kelasta sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöiltä.

TE-palveluiden tuki

TE-palveluista on saatavilla monenlaisia palveluita ja tukea työllistymiseen. Esimerkiksi työhönvalmentajan palvelu auttaa henkilökohtaisesti vaikeasti työllistyviä henkilöitä sopivan työpaikan etsimisessä. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen onnistuu TE-palvelussa tai käymällä TE-toimistossa.

Työnantajalle suunnattuja taloudellisia tukimuotoja ovat mahdolliseen alentuneeseen tuottavuuteen tarkoitettu palkkatuki ja kohtuullisten mukautusten tekemiseen tarkoitettu työolosuhteiden järjestelytuki. Yrittäjyyden aloittamiseen TE-palveluista voi hakea starttirahaa. Lue lisää TE-palveluiden kotisivuilta >>

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus tukee opintoihin ja työelämään suuntaamista sekä työelämässä pysymistä. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa kuntoutusta (työkokeilu ja työhönvalmennus), koulutusta, töissä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä tai tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai muuttamiseen.

Ammatillista kuntoutusta järjestävät opiskelijoille, työttömille, lyhyen työuran tehneille ja ammatinvaihtajille Kela. Pidempään työelämässä olleiden ammatillisesta kuntoutuksesta vastaa yleensä oma työeläkelaitos. Tapaturmaisesti vammautuneiden ja ammattitautiin sairastuneiden henkilöiden ammatillista kuntoutusta järjestävät vakuutusyhtiöt. Lisätietoa Kelan, Eläketurvakeskuksen ja Vakuutuskuntouksen sivuilta.

Sivustolla www.tietyoelamaan.fi löytyy kattavasti tietoa erilaisista keinoista työuran aloittamiseksi ja urapolulla jatkamiseen.

Työllistymisen tukeminen

Tarjoamme ohjausta, neuvontaa ja tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen, työelämässä pysymiseen ja yrittämiseen liittyvissä asioissa. Neuvomme työntekijöitä, työnhakijoita, työnantajia ja yrittäjiksi aikovia.

Koulutus- ja työllisyyspolitiikka

Työllisyysasiantuntijoidemme työhön kuuluu vammaisten ammatillisen kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen valtakunnallinen vaikuttamistyö. Vammaisten työllisyysaste on alhaisempi kuin muulla väestöllä.