nelihenkinen perhe, jossa isä pyörätuolissa

Vamman kanssa

Vammautuminen muuttaa elämää monella tavalla ja siksi keskustelu saman kokeneen henkilön kanssa voi auttaa jaksamaan. Meillä on ollut jo vuosikymmenten ajan vertaistukihenkilö- ja vertaistukiperhetoimintaa.

Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä tai ryhmältä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta vammasta, sairaudesta tai traumaattisesta kokemuksesta.

Pidämme yllä rekisteriä vertaistukihenkilöistä ja -perheistä. Erityisesti olemme keskittyneet selkäydinvammaisiin ja raaja-amputoituihin henkilöihin sekä perheisiin, jossa lapsella on harvinainen vamma tai sairaus. Vertaistukijoita löytyy ympäri Suomea.

Sopeutumisvalmennus

Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle annetaan sopeutumisvalmennusta. Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön toimintakykyä ja auttaa häntä vastaanottamaan vammasta aiheutuvat henkiset paineet neuvonnalla, ohjauksella ja valmennuksella erilaisten kurssien muodossa.

Sopeutumisvalmennus kuuluu kunnan määrärahasidonnaisiin tukitoimiin ja sen sisällöstä ei ole laissa tarkkoja säännöksiä. Sopeutumisvalmennus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti sekä henkilölle itselleen että hänen läheisilleen annetun tuen muodossa. 

Terveydenhuoltojärjestelmän kautta voi lisäksi saada keskusteluapua ja konkreettista apua psyykkisen ongelman käsittelyyn omalta terveysasemalta.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuskursseillamme sinulla on mahdollisuus jakaa kokemuksia saman kokeneiden kanssa ja ehkä oppia heiltä jotakin uutta. Tarjoamme voimavarakursseja sekä pari- ja perhekursseja.