Ajankohtaista yhdistyksille

Jouluavustus 2018
Jäsenistön jouluavustuksina jaetaan S-ryhmän lahjakortteja. Yhdistysten kirjeenvaihtajille lähetetään syyskuussa Webropol-linkki sähköpostilla, jonka kautta avustusten saajat voi ilmoittaa. Yhdistys voi esittää avustusta enintään viidelle henkilölle. Avustuksia haetaan sosiaalisin ja taloudellisin perustein eikä sitä myönnetä samalle henkilölle peräkkäisinä vuosina ilman perusteltua syytä. Hakemukseen tulee laittaa ehdotetut jäsenet suositusjärjestykseen.
Yhdistysten esitykset avustusten saajista voi lähettää myös postitse vapaamuotoisella hakemuksella osoitteeseen:
Invalidiliitto ry
Jäsenasiat/Nina Kettunen,
Mannerheimintie 107
00280 Helsinki.
Esitykset on toimitettava 31.10.2017 mennessä.


Postin kautta tulevat osoitetiedot päivittyvät Kilta-jäsenrekisteriin
Kilta-rekisteriin on otettu käyttöön automaattinen osoitteiden päivitystoiminto. Käytännössä tämä toimii niin, että Postin toimittamat muuttuneet osoitetiedot päivitetään kerran viikossa Kilta-rekisteriin. Jos yhdistyksen jäsen tekee osoitteenmuutoksen Postiin, tämä tieto päivittyy automaattisesti Kilta-jäsenrekisteriin. Kuolleet päivittyvät automaattisesti passiivisiksi ja heiltä päätetään avoimet jäsenyydet ja luottamustoimet.
 

Kilta-tunnukset yhdistyksen käyttöön
Kaikilla yhdistyksillä on mahdollisuus saada käyttäjätunnukset Kiltaan maksutta. Tunnukset saa käyttöönsä sen jälkeen kun yhdistyksen hallitus on nimennyt käyttöoikeuden saajat (enintään kaksi tunnusta/yhdistys). Rekisterinkäyttäjät allekirjoittavat Kilta-jäsenrekisterin käyttäjäsopimuksen kahtena kappaleena, joista toinen jää yhdistykselle, toinen toimitetaan Invalidiliittoon. Sopimuksen liitteeksi tulee liittää hallituksen päätös rekisterinkäyttäjien nimeämisestä (esim. pöytäkirjanote) jotka lähetetään osoitteella:
Invalidiliitto ry, Jäsenasiat/Nina Kettunen
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
 

Tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta jäsenyhdistyksille
Invalidiliitto on koonnut tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta jäsenyhdistyksille. Yhdistyksille on laadittu uusi tietosuojaselostemalli ja jäsenhakemuslomake on päivitetty vastaamaan tietosuoja-asetusta. Jäsenhakemuslomakkeet ovat painossa ja niitä voi tilata Tarja Lukjanovilta tarja.lukjanov@invalidiliitto.fi.


Sopimus henkilötietojen käsittelystä Invalidiliiton ja jäsenyhdistysten välillä
Invalidiliitto toimii tietojen käsittelijänä jäsenyhdistystensä lukuun jäsenyhdistysten jäsenten henkilötietojen osalta. Jäsenten nimi, osoite, (sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja syntymäaika tallennetaan Invalidiliitto ry:n henkilötietorekisteriin. Tietoja käytetään It-lehden tilaajarekisterissä, järjestövakuutuksen vakuutettujen rekisterissä, liittovaalien yhteydessä äänioikeutettujen rekisterissä, jäsenkorttien postitusrekisterissä, jäsenlaskutuksessa (jos yhdistys kuuluu Invalidiliiton jäsenmaksupalveluun) sekä Invalidiliiton yhteydenpidossa jäseniin. 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelystä tulee tehdä sopimus rekisterinpitäjän (yhdistys) ja henkilötietojen käsittelijän (Invalidiliitto) välillä. Sopimukset on tehty yhdistysten kanssa kesän ja alkusyksyn aikana.
 

Kilta-jäsenrekisterin käyttäjäsopimukset uusitaan
Kaikki Kilta-jäsenrekisterin käyttäjäsopimukset on uusittu kesän/alkusyksyn aikana. Uudet sopimukset noudattavat toukokuussa voimaantulevaa EU:n tietosuoja-asetusta.  Käyttäjäsopimus on henkilökohtainen eli käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Pääsääntöisesti käyttäjäoikeuksia voidaan antaa maksimissaan kaksi/yhdistys. Vanhat käyttäjätunnukset poistetaan käytöstä käyttäjäsopimusten uusimisen jälkeen.

Lisätietoja tietosuojasta: Invalidiliiton jäsenyhdistysten hallitusten jäsenillä on mahdollisuus katsoa lakimies Elli Laineen webinaari: Yhdistysten tietosuoja haltuun! Emme saaneet lupaa webinaarin julkiseen esittämiseen, joten jos haluat siihen tutustua, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 7788 690.   

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa