Ajankohtaista yhdistyksille

Yhdistyksen yhteystiedot, luottamushenkilöt ja jäsenluettelo

Yhdistyksille lähetetään joulukuussa lomake, jolla kerätään yhteystiedot liiton yhteydenpitoa varten, yhdistysten hallitusten kokoonpano tulevalle vuodelle sekä sääntömääräisenä jäsenmäärän suuruus vuoden viimeisenä päivänä. Varsinaisten jäsenten määrä vuodenvaihteessa, 31.12.2017 on myös laskutusperuste liiton jäsenmaksulle, joka laskutetaan maaliskuussa 2018. Jäsenmaksun suuruus on tärkeä erityisesti jäsenmaksupalvelussa olevien yhdistysten osalta. Keräämme tiedot kaikilta yhdistyksiltä, täytättehän lomakkeen huolellisesti. Yhteystiedot voi palauttaa niin nopeasti kuin ne ovat selvillä, kuitenkin viimeistään 31.1.2018.

Samassa postituksessa lähetetään myös jäsenluettelo yhdistyksille, jotka eivät käytä Kilta-jäsenrekisteriä. Yhdistysten tulee tarkistaa ja korjata siinä olevat jäsenten tiedot. Jäsenistä on oltava nimi, syntymäaika, osoite, ikä ja liittymispäivä. Vuoden aikana kuolleet, eronneet ja erotetut on myös ilmoitettava.

Korjatut jäsenluettelot ja yhteystietolomake toimitetaan Invalidiliittoon Paula Partaselle 31.1.2018 mennessä tai vastaavat tiedot voi ilmoittaa myös sähköpostilla paula.partanen@invalidiliitto.fi

Jäsentiedote jäsenkorttipostituksen mukana

Invalidiliiton jäsenkortit vuosille 2018-2019 postitetaan yhdistysten jäsenille maaliskuussa. Yhdistyksillä on mahdollisuus lähettää jäsenilleen korttien mukana oma jäsentiedote. Tiedotteen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen paula.partanen@invalidiliitto.fi ja sen tulee mahtua yhdelle A4-kokoiselle sivulle. Tiedote voi olla 2-puolinen ja se voi sisältää yksinkertaisen 4-värisen kuvan, esimerkiksi logon. Valokuvia ei kannata painoteknisistä syistä johtuen tiedotteeseen liittää. Yhdistyksen tiedote tulee toimittaa sähköpostilla 15.1.2018 mennessä mieluiten pdf-muodossa.

Selvitys Invalidiliiton hankeavustuksen käytöstä tehtävä tammikuun 2018 loppuun mennessä

Invalidiliitto on tukenut jäsenyhdistystensä toimintaa erikseen haettavalla kohdennetulla avustuksella. Ensimmäinen hankehaku päättyi 28.2.2017, toinen hankehaku päättyi 31.5.2017. Molemmista avustuksista on lähetetty päätös avustusta hakeneille yhdistykselle. Hankkeista on tehtävä selvitys Invalidiliittoon tammikuun 2018 loppuun mennessä. Selvityspyyntö on lähetetty yhdistyksille sähköpostitse lokakuussa. Lisätietoa ja linkki selvityslomakkeeseen

Lisätietoja vastaava järjestötyön suunnittelija Mirva Kiiveriltä mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai 044-765 0658.

 

Selvitys STEAn jäsenjärjestöavustuksen käytöstä tehtävä helmikuun 2018 loppuun mennessä

Invalidiliitto on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn (entinen Raha-automaattiyhdistys) jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena (ns. toimintatonni) jäsenyhdistyksilleen. Päätös jäsenjärjestöavustuksen jakamisesta tehtiin huhtikuussa ja päätöksestä on tiedotettu yhdistyksiä. Hankkeista on tehtävä selvitys Invalidiliittoon helmikuun 2018 loppuun mennessä. Selvityspyyntö on lähetetty yhdistyksille sähköpostitse lokakuussa. Lisätietoa ja linkki selvityslomakkeeseen

Invalidiliitto on hakenut jäsenjärjestöavustuksia myös vuodelle 2018. Alustava päätös on saatu myönteisenä, päätös vahvistetaan tammi-helmikuun vaihteessa 2018.

Lisätietoja vastaava järjestötyön suunnittelija Mirva Kiiveriltä mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai 044-765 0658.

Invalidiliiton hankeavustus jäsenyhdistyksille vuodelle 2018 edistämään yhdistysten ja jäsenistön mahdollisuuksia toimia digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Invalidiliitto tukee jäsenyhdistystensä toimintaa erikseen haettavalla kohdennetulla avustuksella. Avustus kohdennetaan Invalidiliiton liittovaltuuston linjaamaan painopistealueeseen, jonka mukaan liitto tukee jäsenyhdistysten kykyä toimia digitalisoituneessa toimintaympäristössä sekä vahvistaa yhdistysten mahdollisuuksia tukea jäsentensä digitaitoja. Haku päättyy 22.1.2018. Lisätietoja

Reilua yhdistystä rakentamassa

Invalidiliitto käynnisti viime toukokuussa Reilu Yhdistys- teeman, jolloin avautui kaikille Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenille suunnattu jäsenkysely. Kysely tavoitti yhteensä 298 henkilöä, koostuen sekä valtakunnallisten että paikallisyhdistyksien jäsenistä. Lue lisää teemasta

Jaa sosiaalisessa mediassa

Järjestökoulutus

Koulutustemme tavoitteena on edistää toimintakyvyltään erilaisten ja fyysisesti vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja sekä tilauskoulutusta eri kohderyhmille. Lisäämme tietoisuutta vammaisuudesta sekä ylläpidämme ja uudistamme järjestön toimintavalmiuksia.

Webinaarit

Tältä sivulta löydät linkit Invalidiliiton webinaarien tallenteisiin sekä tulevat webinaarit.
Helpoiten osallistuminen onnistuu tietokoneelta. Tällä hetkellä Googlen Chrome -selain on haastava, joten suosittelemme käyttämään muita selaimia.
Osallistuminen webinaariin livenä onnistuu mobiililaitteilla lataamalla Android laitteisiin Play kaupasta ja iPadiin ja iPhoneen App Storesta ilmainen Adobe Connect sovellus. Tallenteiden katsomiseen mobiililaitteilla tarvitset Puffin web browser selaimen, jonka voit ladata Play kaupasta ja App Storesta ilmaiseksi.