Ajankohtaista yhdistyksille

Yhdistysten jäsentiedote jäsenlaskun mukaan
Jäsenmaksupalveluun kuuluvilla yhdistyksillä on mahdollisuus lähettää jäsenilleen laskutuksen mukana oma jäsentiedote. Laskut postitetaan jäsenille maaliskuussa. Tiedotteen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen jasenasiat@invalidiliitto.fi ja sen tulee mahtua yhdelle A4-kokoiselle sivulle. Tiedote voi olla 2-puolinen ja se voi sisältää yksinkertaisen 4-värisen kuvan, esimerkiksi logon. Valokuvia ei kannata painoteknisistä syistä johtuen tiedotteeseen liittää. Yhdistyksen tiedote tulee toimittaa sähköpostilla viimeistään 15.1.2019 mennessä mieluiten pdf-muodossa.
 

Jäsenmaksupalveluun muutoksia
 Jäsenmaksupalveluun on tulossa muutoksia vuonna 2019. Kaikilta jäsenmaksupalvelussa olevilta yhdistyksiltä laskutetaan ensi vuonna erikseen liiton jäsenmaksu ja palvelumaksu eli niitä ei jatkossa vähennetä jäsenmaksujen päältä. Tämä selkeyttää laskutusta ja nopeuttaa tietojen käsittelyä. Yhdistyksen karhulaskut laskutetaan automaattisesti toukokuussa kaikkien yhdistyksien osalta ellei yhdistys sitä erikseen kiellä. Jäsenlaskut lähtevät ensi vuonna jäsenille normaalisti maaliskuussa ja sen jälkeen yhdistys laskuttaa itse uudet jäsenensä entiseen tapaan. Uusien jäsenien laskutus on mahdollista tehdä myös Kiltan kautta jos yhdistyksellä on jäsenrekisterin hoitajana nimetty Kilta-käyttäjä ja tunnukset.
 

Tulorekisteri muuttaa yhdistyksen ilmoituskäytäntöjä vuoden 2019 alusta
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ja sen käyttö koskee kaikkia yhdistyksiä, jotka maksavat ansiotuloja, palkkoja tai erilaisia korvauksia (esim. kilometrikorvaus). Vuoden 2019 alusta ilmoitetaan maksetut palkkatiedot ja kulukorvaukset tulorekisteriin maksupäivän jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Yhdistykset, jotka maksavat esimerkiksi kulukorvauksia tai päivärahoja, ovat aikaisemmin ilmoittaneet näistä tiedot verottajalle kootusti kerran vuodessa.
Lisätietoja tulorekisteristä

 

Selvitys Invalidiliiton hankeavustuksen käytöstä tehtävä tammikuun 2019 loppuun mennessä
Liitto on tukenut jäsenyhdistysten hankkeita, joka edistävät jäsenyhdistysten kykyä toimia digitalisoituneessa toimintaympäristössä sekä vahvistavat yhdistysten mahdollisuuksia tukea jäsentensä digitaitoja. Hankkeista on tehtävä selvitys Invalidiliittoon tammikuun 2019 loppuun mennessä sähköisellä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/34A5F5EDCF5D067B. Toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytettään yhdistyksen omassa kirjanpidossa (mielellään omalla kustannuspaikalla) ja toimitetaan Invalidiliittoon ainoastaan pyydettäessä. Käyttämättä jäänyt hankeavustus palautetaan Invalidiliitolle. Lisätietoja vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveriltä mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai 044-765 0658.
 

Selvitys STEAn jäsenjärjestöavustuksen käytöstä tehtävä helmikuun 2019 loppuun mennessä
Invalidiliitto on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena (ns. toimintatonni) jäsenyhdistyksilleen. Hankkeista on tehtävä selvitys Invalidiliittoon helmikuun 2019 loppuun mennessä sähköisellä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/FB1E8473534C9DD7. Lisätietoja vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveriltä mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai 044-765 0658.
 

Postin kautta tulevat osoitetiedot päivittyvät Kilta-jäsenrekisteriin
Kilta-rekisteriin on otettu käyttöön automaattinen osoitteiden päivitystoiminto. Käytännössä tämä toimii niin, että Postin toimittamat muuttuneet osoitetiedot päivitetään kerran viikossa Kilta-rekisteriin. Jos yhdistyksen jäsen tekee osoitteenmuutoksen Postiin, tämä tieto päivittyy automaattisesti Kilta-jäsenrekisteriin. Kuolleet päivittyvät automaattisesti passiivisiksi ja heiltä päätetään avoimet jäsenyydet ja luottamustoimet.
 

Kilta-tunnukset yhdistyksen käyttöön
Kaikilla yhdistyksillä on mahdollisuus saada käyttäjätunnukset Kiltaan maksutta. Tunnukset saa käyttöönsä sen jälkeen kun yhdistyksen hallitus on nimennyt käyttöoikeuden saajat (enintään kaksi tunnusta/yhdistys). Rekisterinkäyttäjät allekirjoittavat Kilta-jäsenrekisterin käyttäjäsopimuksen kahtena kappaleena, joista toinen jää yhdistykselle, toinen toimitetaan Invalidiliittoon. Sopimuksen liitteeksi tulee liittää hallituksen päätös rekisterinkäyttäjien nimeämisestä (esim. pöytäkirjanote) jotka lähetetään osoitteella:
Invalidiliitto ry, Jäsenasiat/Nina Kettunen
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
 

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa