kuva jossa useita kelloja

Ajankohtaista yhdistyksille

Vammaisliikunnan Tuki ry:n haut ajankohtaisia
Vammaisliikunnan Tuki jakaa liikuntaan avustuksia Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen. Hakuaika päättyy 30.9.2019. Avustusta voivat hakea: Invalidiliiton jäsenyhdistys, Invalidiliiton jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva fyysisesti vammainen urheilija tai fyysisesti vammainen liikunnan harrastaja, edellä mainittujen avustajat, valmentajat, ohjaajat, liikunnan vetäjät ja toimijat. Avustusta voi hakea uusiin liikuntakokeiluihin, uusien lajien löytämiseen, liikuntakerhotoimintaan ja kilpailumatkoin, salivuokriin, liikuntavälineisiin, kilpailu- ja harjoitusmatkoihin, valmennuskuluihin ja muihin vastaaviin. 

Hakemuksen voi kirjoittaa vapaamuotoisena, joko sähköpostilla tai kirjeellä osoitteeseen mika.saastamoinen@invalidiliitto.fi tai Invalidiliitto ry/Mika Saastamoinen, Microkatu 1, G, 70210 Kuopio tai hakemuksen voi tehdä webropolissa osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/4AB99DFED46431D2


Jouluavustus 2019
Jäsenistön jouluavustuksina jaetaan tänäkin vuonna 50 €:n arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Myönnämme jouluavustuksena kaksi lahjakorttia /yhdistys. Avustusta haetaan sosiaalisin ja taloudellisin perustein ja sitä ei myönnetä samalle henkilölle peräkkäisinä vuosina ilman perusteltua syytä. Yhdistysten yhteyshenkilöille lähetetään syyskuussa Webropol-linkki sähköpostilla, jonka kautta avustusten saajat tulee ilmoittaa. Yhdistysten esitykset avustusten saajista voi  lähettää myös vapaamuotoisella hakemuksella postitse osoitteeseen Invalidiliitto ry Järjestötoiminta/Nina Kettunen Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki.  Esitykset avustuksen saajista on toimitettava 31.10.2019 mennessä


Ennakkoperintätietoja päivitetty
Verohallinto on päivittänyt ohjetta koskien yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintää. Ohjetta on muutettu 1.1.2019 voimaan tulleen tuloverolain muutoksen johdosta. Ohjeita ja esimerkkejä löytyy Verohallinnon verkkosivuiltaJäsenmaksupalveluun liittyminen 
Jäsenyhdistyksille on tarjolla maksullinen jäsenmaksupalvelu, joka perustuu Kilta-rekisteriin.  Palvelumaksun suuruus 0,76 € jäseneltä ja se laskutetaan yhdistykseltä yhdessä liiton jäsenmaksun kanssa. Liittyminen jäsenlaskutuspalveluun tehdään täyttämällä jäsenmaksupalvelusopimus jossa on yhdistyksen nimi, päivämäärä ja kaksi yhdistyksen nimenkirjoittajan allekirjoitusta. Lomake on toimitettava Invalidiliittoon viimeistään 31.1.2020, jolloin yhdistys ehtii mukaan ensi vuoden jäsenmaksupalveluun.  Lisätietoja sähköpostitse jasenasiat@invalidiliitto.fi tai p. 044 765 0667 Nina Kettunen. 


Postin kautta tulevat osoitetiedot päivittyvät Kilta-jäsenrekisteriin
Kilta-rekisteriin on otettu käyttöön automaattinen osoitteiden päivitystoiminto. Käytännössä tämä toimii niin, että Postin toimittamat muuttuneet osoitetiedot päivitetään kerran viikossa Kilta-rekisteriin. Jos yhdistyksen jäsen tekee osoitteenmuutoksen Postiin, tämä tieto päivittyy automaattisesti Kilta-jäsenrekisteriin. Kuolleet päivittyvät automaattisesti passiivisiksi ja heiltä päätetään avoimet jäsenyydet ja luottamustoimet.
 

Kilta-tunnukset yhdistyksen käyttöön
Kaikilla yhdistyksillä on mahdollisuus saada käyttäjätunnukset Kiltaan maksutta. Tunnukset saa käyttöönsä sen jälkeen kun yhdistyksen hallitus on nimennyt käyttöoikeuden saajat (enintään kaksi tunnusta/yhdistys). Rekisterinkäyttäjät allekirjoittavat Kilta-jäsenrekisterin käyttäjäsopimuksen kahtena kappaleena, joista toinen jää yhdistykselle, toinen toimitetaan Invalidiliittoon. Sopimuksen liitteeksi tulee liittää hallituksen päätös rekisterinkäyttäjien nimeämisestä (esim. pöytäkirjanote) jotka lähetetään osoitteella:
Invalidiliitto ry, Jäsenasiat/Nina Kettunen
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
 

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa