kuvassa äidillä sylissä vammainen pieni lapsi

Omaishoito

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa.

Vammaisen henkilön arjessa on usein omaisia tai läheisiä häntä avustamassa, eikä aina ole helppoa määritellä, milloin avustamisesta tulee omaishoitoa. Myös vammainen henkilö voi joissain tapauksissa toimia omaishoidollisissa tehtävissä, esimerkiksi taloudellisena ja hoidollisena edunvalvojana.

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Perheenjäsenen syntyminen sairaana tai vammaisena, tai perheenjäsenen vammautuminen, aiheuttaa aina koko perheeseen elämänmuutoksia, tuen ja neuvonnan tarvetta.

Voit olla omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä yhteydessä Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittiseen asiantuntijaan Ylva Krokforsiin tai etsiä tietoa myös sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta tai Omaishoitajaliiton sivuilta. 

Invalidiliitto on mukana Suomen omaishoidon verkostossa.

Katso webinaari omaishoidosta alla olevasta linkistä
https://invalidiliitto.adobeconnect.com/p57w66ka0nb6/
Ohjeet ja lisätietoja www.invalidiliitto.fi/webinaarit

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Vaikeavammaisen henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avustajan saamisen edellytyksenä on vaikeavammaisuus. Avustaja auttaa päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. Työtehtävien antamisessa pitää huomioida, mihin ja mitä tarkoitusta varten henkilökohtaista apua on haettu ja mihin se on myönnetty.