Vammainen nuori mies ja hänen avustajansa istuvat nurmikolla, pyörätuoli vieressä. Kuvituskuva.

Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisen avustajan saamisen edellytyksenä on vaikeavammaisuus. Avustaja auttaa päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. Työtehtävien antamisessa pitää huomioida, mihin ja mitä tarkoitusta varten henkilökohtaista apua on haettu ja mihin se on myönnetty.

Mikä on henkilökohtaisen avun tarkoitus?

Henkilökohtainen apu on avain itsenäiseen elämään. Se on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäistoiminnoista. Avun tarve ei saa johtua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. Tällaista hoivaa, hoitoa ja valvontaa on ainakin sellainen hoito ja huolenpito, jota annetaan pääasiassa lääketieteellisin perustein tai sellainen hoito ja huolenpito, jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, esimerkiksi ns. perushoito.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan 

  • kotona ja kodin ulkopuolella
  • työssä ja opiskelussa 
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

Henkilökohtainen apu kohdistuu toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Miten henkilökohtainen apu voidaan toteuttaa?

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää kolmella eri tavalla.

  • Työnantajamalli: Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset.
  • Palveluseteli: Kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin.
  • Kunnan järjestämä tai ostopalvelu: Kunta hankkii vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita palvelujen tuottajalta tai järjestää palvelun itse.

Henkilökohtaisen avun eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä muihin palveluihin.

Lisätietoja henkilökohtaisesta avusta

Suu-nenäsuojista velvoittava päätös

Uutinen 14.5.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut valmiuslain perusteella velvoittavan valtakunnallisen päätöksen suojavälineiden käytöstä.

Henkilökohtainen apu, omaishoito sekä suojavälineet turvataan

Uutinen 1.4.2020
Invalidiliitto on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä, jotta myös henkilökohtainen apu ja omaishoito kotiin tuotavina palveluina voidaan turvata myös koronaepidemian aikana.