Punainen auto kolikkopinojen päällä. Kuvituskuva.

Autoveron huojennus

Autoverosta on mahdollista saada huojennusta autoverolain 50 §:n mukaan, jos hakija ei täytä autoverolain 51 §:n mukaisia edellytyksiä, mutta auto on hänelle henkilökohtaisen liikkumisen vuoksi olennaisen tarpeellinen. Tällä perusteella huojennuksia on myönnetty myös vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen. Autoveron huojennukseen voi hakea ennakkopäätöksen.

Hakemuksessa on mainittava, että hakee huojennusta autoverolain 50 §:n mukaan. Liitteiksi tulee samat asiakirjat kuin haettaessa 51 §:n mukaista veronpalautusta. Autoverolain 50 §:n nojalla tehtyihin päätöksiin ei voi hakea muutosta.

Hakemusta käsiteltäessä kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

  • Hakijan tai hänen perheenjäsenensä liikkumista estävään tai sitä merkittävästi rajoittavan vamman laatuun ja vaikeusasteeseen.
  • Ajoneuvon tarpeeseen, sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen vammaisen kuljettamisessa.
  • Perheen taloudelliseen ja muuhun sosiaaliseen asemaan. Hakemuksen liitteeksi on laitettava selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta tai asuinkunnan sosiaaliviranomaisen antama selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta.

Vapaamuotoinen veronhuojennushakemus lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
PL 40
00052 Vero

Lisätietoja saa verohallinnon autoverotusneuvonnasta numerosta 029 497 150. Lisätietoa löytyy myös verohallinnon sivuilta.

Jaa sosiaalisessa mediassa