nuori mies opiskelee rakennusalaa

Opiskelu

Työelämässä tarvitaan osaamista ja usein vielä myös tutkinto. Työelämässä painottuu kuitenkin yhä enemmän osaaminen. Työtehtävät ja työntekijät kohtaavat jo erilaisilla alustoilla ja digitaalinen sopiminen eli "mätsääminen" lisääntyy.

Ensimmäisen koulutuspaikan valinta ei yleensä ole se viimeinen eikä ratkaise työuraa loppuiäksi. Ammatillisella polulla tienhaaroineen kohtaa useimmiten valintatilanteita joskus omasta halusta, joskus pakon edessä. Aina voi valita uudestaan.

Erilaisia ammatillisia ja korkeakoulututkintoja on noin viisisataa eri aloilla. Samanlaisiin työtehtäviin voi päästä monen eri väylän kautta ja hyödyntää myös harrastuksissa hankittuja tietoja ja taitoja.

Vammaiselle henkilölle, erityistä tukea tarvitsevalle tai osatyökykyiselle henkilölle opiskelu voi järjestyä ammatillisena kuntoutuksena, jolloin opiskelujen ajan maksetaan kuntoutusrahaa. Alle 20-vuotiaalle voi Kela maksaa nuoren kuntoutusrahaa.

Eri opintovaihtoehdoista ja opiskelujen hakuinfoista lisätietoa sivustolla www.opintopolku.fi

Lisätietoa opiskelusta ammatillisena kuntoutuksena Kelan tai työeläkeyhtiön järjestämänä.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta sekä tutkintomuotoisesta uudelleenkoulutuksesta

Tarinoista voimaa -hanke (ESR)

Invalidiliitto ry on ollut mukana kehittämässä verkkopalvelua vammaisille korkeakouluopiskelijoille työelämään siirtymisen tueksi. 

Hankkeessa on kehitetty verkkosivu nimeltä esteettatoihin.fi.

Opiskelijoiden lisäksi verkkosivulla on tietoa korkeakouluopintoja suunnitteleville, oppilaitosten ohjaajille sekä työnantajille, jotka suunnittelevat vammaisen henkilön palkkaamista. 

Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. Invalidiliiton lisäksi osatoteuttajina ovat Kynnys ry ja Hämeen ammattikorkeakoulu.  Mukana kehittämistyössä ovat Näkövammaisten liitto ry,Turun yliopisto ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas). 

Hankkeen ESR-rahoituksesta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.8.2016 – 28.2.2019.

 

 

 

Ammattiopisto Spesia

Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa ammatillista erityisopetusta perustutkintoihin ja valmentavaa koulutusta yli 1300 opiskelijalle. Oppilaitos tuottaa myös ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus- ja tukipalveluita.