Tietoa työnantajalle

Invalidiliitto on rakentamassa Sopivaa työtä kaikille -konseptia. Siinä on tarkoitus kehittää ja innovoida uudenlaisia keinoja työllistää ja työllistyä.

Tavoitteenamme on yhteistyökumppaneiden kanssa löytää uusia kustannustehokkaita toimintamalleja, jotta voidaan muodostaa uudenlaista toimintakulttuuria vammaisten ihmisten työllistymiseen.  Aloitamme yhteistyön kolmen eri palveluntuottajan kanssa. Olemme mukana myös Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä Helsingin kaupungin palvelukokeilussa, jonka kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät.

Tutkimusten mukaan vammaisten ihmisten työllistymisaste on alhaisempi kuin muun väestön. Työttömänä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien vammaisten ihmisten työllistymispotentiaalin arvioidaan olevan noin 30 000–40 000.

Fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymisen helpottamiseksi työpaikan esteettömyys on tärkeää. Työympäristön esteettömyyden arvioimiseksi on helppo toteuttaa esimerkiksi Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen tuottama itsearviointilomake, jonka avulla voi arvioida esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista yrityksessä. Löydät itsearviointilomakkeen täältä >> Itsearviointilomake 

Esteettä töihin -sivustolta löytyy työnantajien kokemuksia monimuotoisesta ja yhdenvertaisesta työyhteisöstä. Sivustolle on koottu myös paljon työnantajaa hyödyttävää tietoa.

Esteetön työympäristö on kaikkien etu. Työolosuhteiden järjestelyt eivät tue pelkästään vammaisten henkilöiden työllisyyttä. Järjestelyillä saadaan monia fyysisiä esteitä poistettua ja työtehtävien uudella organisoinnilla voidaan työuria pidentää merkittävästi. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelyyn myös taloudellista tukea TE-toimistosta. Lisätietoja TE-palveluista.

Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin vammaisen henkilön työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Lisätietoja yhdenvertaisuuslain edellyttämistä kohtuullisista mukautuksista Tie työelämään -sivustolta

Vinkkejä työnantajille yhdenvertaisuuden edistämisestä työpaikoilla 

Jaa sosiaalisessa mediassa