Kaksi henkilöä töissä suurtalouskeittiössä. Kuvituskuva.

Tietoa työnantajalle

Invalidiliitto on rakentamassa Sopivaa työtä kaikille -konseptia, jonka tarkoituksena on kehittää ja innovoida uudenlaisia keinoja työllistää ja työllistyä.

Tavoitteenamme on yhteistyökumppaneiden kanssa löytää uusia toimintamalleja vammaisten ihmisten työllistymiseen.  Olemme aloittaneet yhteistyön kolmen eri palveluntuottajan kanssa. Olemme mukana myös Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä Helsingin kaupungin palvelukokeilussa, jonka kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät.

Tutkimusten mukaan vammaisten ihmisten työllistymisaste on alhaisempi kuin muun väestön. Työttömänä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien vammaisten ihmisten työllistymispotentiaalin arvioidaan olevan noin 30 000–40 000.

Esteettömyys edellytyksenä

Fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymisen helpottamiseksi työpaikan esteettömyys on tärkeää. Työympäristön esteettömyyden arvioimiseksi on helppo toteuttaa esimerkiksi Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen tuottama itsearviointilomake, jonka avulla voi arvioida esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista yrityksessä.

Yrityksille tarkoitettu itsearviointilomake esteettömyyden arvioimiseen. 

Esteetön työympäristö on kaikkien etu. Työolosuhteiden järjestelyt eivät tue pelkästään vammaisten henkilöiden työllisyyttä. Järjestelyillä saadaan monia fyysisiä esteitä poistettua ja työtehtävien uudella organisoinnilla voidaan työuria pidentää merkittävästi. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelyyn myös taloudellista tukea TE-toimistosta.

Lisätietoja työolosuhteiden järjestelytuesta löytyy te-palvelujen sivustolta.

Monimuotoisuus yrityksessä

Invalidiliitto oli mukana luomassa Esteettä töihin -sivustoa, johon kuvasimme mm. yritysten edustajien näkemyksiä ja kokemuksia monimuotoisesta ja yhdenvertaisesta työyhteisöstä.

Esteettä töihin -sivustolle on koottu myös paljon työnantajaa hyödyttävää tietoa.

Kohtuulliset mukautukset

Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin vammaisen henkilön työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi.

Lisätietoja yhdenvertaisuuslain edellyttämistä kohtuullisista mukautuksista Tie työelämään -sivustolta. 

Vinkkejä työnantajille yhdenvertaisuuden edistämisestä työpaikoilla 

Jaa sosiaalisessa mediassa

”Työssäkäynnin mahdollisuus on tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi”

Uutinen 17.6.2019
Invalidiliitto on nostanut esiin Sopivaa työtä kaikille -ajattelutavan, jonka tavoitteena on parantaa fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä. Asiaa edistämään on perustettu Sopivaa työtä kaikille -neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.