kuvassa ulkotilassa työskentelevä mies kuulosuojaimet päässä

Työelämässä pysyminen

Työkyky ilmenee aina suhteessa työtehtävään. Vaikka toimintakyvyssäsi tapahtuu muutoksia, se ei välttämättä johda työkyvyn muutoksiin.

Kun sairastumisen tai vammautumisen jälkeen palaat töihin, työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani. Työpaikalla voidaan tehdä kohtuullisia mukautuksia työympäristöön, työtehtäviin ja työskentelytapoihin, jotta tuottava työnteko on mahdollista myös uudessa elämäntilanteessa.

Työnantaja voi hakea näihin kustannuksiin työolosuhteiden järjestelytukea. Työnantajalla on myös motivaatio pitää sinut työelämässä, koska työkyvyttömyyseläkkeelle päästäminen voi tulla työnantajalle hyvinkin kalliiksi. Lue työolosuhteiden järjestelytuesta TE-palveluiden sivuilta ja työkyvyttömyyseläkkeestä Työeläke.fi-sivustolta.

Sosiaaliturva tukee sinua työhön paluussa. Sairauspäivärahalta voi palata töihin osasairauspäivärahan turvin lyhentämällä työaikaa. Myös työeläkeyhtiön ammatillinen kuntoutus voi turvata työssä pysymistä tai sinne palaamista. Määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki tukee taloudellisesti sinä aikana, kun kuntoutustoimenpiteet kestävät. Lisätietoa Kelan sivuilta sairauspäivärahasta, osasairauspäivärahasta ja kuntoutustuesta. Ammatillisesta kuntoutuksesta saat lisätietoa Työeläke.fi-sivustolta.

Kun työkyky on pysyvästi alentunut, työeläkeyhtiö myöntää joko osatyökyvyttömyyseläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen. Molempien eläkkeiden ohella on mahdollista jatkaa työn tekemistä osittain. Työeläkeyhtiö ilmoittaa eläkepäätöksessä ansaintarajan, jonka puitteissa työnteko on mahdollista. Työkyvyttömyyseläkkeen voi myös jättää lepäämään, jos ansiot nousevat yli ansaintarajan. Lue lisää osatyökyvyttömyyseläkkeestä Työeläke.fi-sivustolta, työn osittaisesta jatkamisesta eläkkeiden ohella Kelan sivuilta ja työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisestä Osku - Tie työelämään? -sivustolta.

Lisätietoa työkyvystä ja työkykyisenä pysymisestä löytyy Osku - Tie työelämään? -sivustolta.

Tukea järjestöistä

Invalidiliiton asiantuntijalta saa maksutonta neuvontaa ja ohjausta työolosuhteiden järjestelyihin, työtehtävien mukautuksiin sekä tietoa ajankohtaisista työllisyys- ja koulutusasioista.


Usealla vammaisjärjestöllä on tarjolla työllistymisen tuen palveluita. Eri järjestöjen työelämäpalvelujen yhteystiedot löytyvät  tästä verkkoesitteestä.

Jaa sosiaalisessa mediassa