nuori mies töissä varustelekan varastossa

Työllistyminen

Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä tai aina edes osatyökykyisyyttä. Mahdollisuuksia työmarkkinoilla parantavat oikein valittu koulutus ja työ, työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti ja riittävä osaaminen. On tärkeää, että työ, työvälineet ja työympäristö suunnitellaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia, tarpeita ja mahdollisuuksia. Työllistymiseen on saatavilla myös tukea TE-palveluista, Kelasta sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöiltä.

TE-palvelujen tuki

TE-palveluista on saatavilla monenlaisia palveluita ja tukea työllistymiseen. Esimerkiksi työhönvalmentajan palvelu auttaa henkilökohtaisesti vaikeasti työllistyviä henkilöitä sopivan työpaikan etsimisessä. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti TE-palvelujen verkkopalvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi  tai käymällä TE-toimistossa.

Työnantajalle suunnattuja taloudellisia tukimuotoja ovat mahdolliseen alentuneeseen tuottavuuteen tarkoitettu palkkatuki ja kohtuullisten mukautusten tekemiseen tarkoitettu työolosuhteiden järjestelytuki. Työnantaja voi käyttää tukea rekrytoidessa uutta työntekijää tai jo talossa olevan työntekijän työolosuhteiden muutostarpeisiin. TE-toimisto voi myöntää tukea joko työvälineisiin tai työpaikalla tehtäviin muutostöihin (esim. rakennetaan inva-wc tai tehdään sisääntuloramppi pyörätuolille) tai toisen henkilön työtehtävissä antaman avun kompensointiin​.  

Lue lisää työolosuhteiden järjestelytuesta ja katso video aiheesta Uudenmaan TE-toimiston uutiskirjeestä.

Tammikuusta 2019 kesäkuun loppuun asti elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion, kun tämä palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. TE-toimisto voi myöntää työllistämispalkkion, kun työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ja työsuhde on voimassa palkkiota haettaessa.
Työnantajan on haettava työllistämispalkkiota TE-toimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty.
Palkkio voidaan myöntää työsuhteesta, joka on toistaiseksi voimassa oleva heti palkkatuetun työn alkaessa sekä työsuhteesta, joka muuttuu palkkatukijakson aikana määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi.

Lue lisää työllistämispalkkiosta TE-palvelujen kotisivulta.

Yrittäjyyden aloittamiseen TE-palveluista voi hakea starttirahaa. Lue lisää TE-palvelujen kotisivuilta.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus tukee opintoihin ja työelämään suuntaamista sekä työelämässä pysymistä. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa kuntoutusta (työkokeilu ja työhönvalmennus), koulutusta, töissä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä tai tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai muuttamiseen.

Ammatillista kuntoutusta järjestävät opiskelijoille, työttömille, lyhyen työuran tehneille ja ammatinvaihtajille Kela. Pidempään työelämässä olleiden ammatillisesta kuntoutuksesta vastaa yleensä oma työeläkelaitos. Tapaturmaisesti vammautuneiden ja ammattitautiin sairastuneiden henkilöiden ammatillista kuntoutusta järjestävät vakuutusyhtiöt. 

Sivustolla www.tietyoelamaan.fi löytyy kattavasti tietoa erilaisista keinoista työuran aloittamiseksi ja urapolulla jatkamiseen.

Järjestöjen tuki

Invalidiliiton asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen ja itsensä työllistämiseen liittyvissä asioissa. Asiantuntijoilta saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa opiskeluun ja työelämään liittyvistä oikeuksista, palveluista ja etuuksista.

Usealla vammaisjärjestöllä on tarjolla työllistymisen tuen palveluita. Eri järjestöjen työelämäpalvelujen yhteystiedot löytyvät verkkoesitteestä.

Työ, opiskelu ja yrittäjyys

Tavoitteenamme Invalidiliitossa on yhdenvertainen ja esteetön työelämä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään omalla osaamisellaan ja ammattitaidollaan työkykynsä mukaan. Palkkatyön lisäksi osatyökykyinen tai vammainen henkilö voi myös työllistää itsensä yrittäjänä.