Nuori mies töissä Varustelekan varastossa. Kuvituskuva.

Työllistyminen

Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä tai aina edes osatyökykyisyyttä. Mahdollisuuksia työmarkkinoilla parantavat oikein valittu koulutus ja työ, työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti ja riittävä osaaminen. On tärkeää, että työ, työvälineet ja työympäristö suunnitellaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia, tarpeita ja mahdollisuuksia. Työllistymiseen on saatavilla myös tukea TE-palveluista, Kelasta sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöiltä.

TE-palvelujen tuki

TE-palveluista on saatavilla monenlaisia palveluita ja tukea työllistymiseen. Esimerkiksi työhönvalmentajan palvelu auttaa henkilökohtaisesti vaikeasti työllistyviä henkilöitä sopivan työpaikan etsimisessä. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti TE-palvelujen verkkopalvelussa tai käymällä TE-toimistossa.

Työnantajalle suunnattuja taloudellisia tukimuotoja ovat mahdolliseen alentuneeseen tuottavuuteen tarkoitettu palkkatuki ja kohtuullisten mukautusten tekemiseen tarkoitettu työolosuhteiden järjestelytuki. Työnantaja voi käyttää tukea rekrytoidessa uutta työntekijää tai jo talossa olevan työntekijän työolosuhteiden muutostarpeisiin. TE-toimisto voi myöntää tukea joko työvälineisiin tai työpaikalla tehtäviin muutostöihin (esim. rakennetaan inva-wc tai tehdään sisääntuloramppi pyörätuolille) tai toisen henkilön työtehtävissä antaman avun kompensointiin​.  

Lue lisää työolosuhteiden järjestelytuesta ja katso video aiheesta Uudenmaan TE-toimiston uutiskirjeestä.

Yrittäjyyden aloittamiseen TE-palveluista voi hakea starttirahaa.

Lisätietoja TE-palveluista löytyy sivustolta te-palvelut.fi.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus tukee opintoihin ja työelämään suuntaamista sekä työelämässä pysymistä. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa kuntoutusta (työkokeilu ja työhönvalmennus), koulutusta, töissä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä tai tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai muuttamiseen.

Ammatillista kuntoutusta järjestää opiskelijoille, työttömille, lyhyen työuran tehneille ja ammatinvaihtajille Kela. Pidempään työelämässä olleiden ammatillisesta kuntoutuksesta vastaa yleensä oma työeläkelaitos. Tapaturmaisesti vammautuneiden ja ammattitautiin sairastuneiden henkilöiden ammatillista kuntoutusta järjestävät vakuutusyhtiöt. 

Sivustolla tietyoelamaan.fi löytyy kattavasti tietoa erilaisista keinoista työuran aloittamiseksi ja urapolulla jatkamiseen.

Järjestöjen tuki

Invalidiliiton asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen ja itsensä työllistämiseen liittyvissä asioissa. Asiantuntijoilta saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa opiskeluun ja työelämään liittyvistä oikeuksista, palveluista ja etuuksista.

Usealla vammaisjärjestöllä on tarjolla työllistymisen tuen palveluita. Eri järjestöjen työelämäpalvelujen yhteystiedot löytyvät verkkoesitteestä.

Työ, opiskelu ja yrittäjyys

Tavoitteenamme Invalidiliitossa on yhdenvertainen ja esteetön työelämä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään omalla osaamisellaan ja ammattitaidollaan työkykynsä mukaan. Palkkatyön lisäksi osatyökykyinen tai vammainen henkilö voi myös työllistää itsensä yrittäjänä.

Yrittäjänä on osallisena yhteiskunnassa

Sinikka Winqvist 13.12.2018
Osatyökykyisten työllisyydestä on puhuttu paljon tällä hallituskaudella.