nuori töissä rautakaupassa

Yrittäjyys

Yrittäjyys on vaihtoehto myös vammaiselle ja osatyökykyiselle henkilölle. Yrittäjänä voi toimia kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti omien voimavarojensa mukaan.

Te-palveluiden tuki yrittäjyyttä suunnittelevalle

TE-palvelut järjestävät lyhytkestoisena työvoimakoulutuksena yrittäjäkoulutuksia, josta saa perustietoa yrittäjyydestä, yrityksen perustamisesta sekä yritystoiminnan eri alueista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä, verotuksesta ja taloushallinnosta.

TE-toimisto selvittää mahdollisuuden starttirahaan, joka turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttirahaa ei makseta samaan aikaan esim. eläketulon kanssa.

Kelan tai työeläkeyhtiön ammatillisena kuntoutuksena myönnettävä elinkeinotuki

Elinkeinotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaissairaan yrittäjän työn aloittamista sekä työvälineiden hankintaa. Tukea voi saada työvälineiden hankintaan, jos on jo toiminnassa oleva yritys. Ennen tuen myöntämistä Kela tai työeläkeyhtiö arvioi, onko yritystoiminta sopivaa sairauden tai vamman kannalta. Lisäksi arvioidaan ammattitaitoa kyseisessä työssä sekä yrityksen toiminta- ja menestymismahdollisuuksia. Elinkeinotuen määrä perustuu tarpeellisuus- ja kohtuullisuusharkintaan. Se on enintään 80 % hyväksytystä kustannusarviosta. Suurin mahdollinen elinkeinotuki on 17 000 euroa.

Uusyrityskeskuksen apu yrittäjyyden suunnitteluun

Uusyrityskeskuksista saa neuvontaa ja keskustelukumppanin yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Keskusten toiminta perustuu yrityselämän asiantuntija-apuun. Palvelu on henkilökohtaista, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. Sieltä saa myös ajankohtaista apua aloittavan yrityksen rahoituksen mahdollisuuksista.

Invalidiliiton Yritystä! -hanke

Invalidiliitto on hallinnoinut valtakunnallista eri järjestöjen yhteishanketta STEA-avustuksella. Hankkeen avulla on tuettu vammaisia henkilöitä yrittäjyyteen, luotu vertaisverkostoja jo toimiville yrittäjille sekä koulutettu mentoreita. Lisätietoa hankkeesta löytyy hankkeen omalta sivustolta www.yritystä.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa