kokoomakuva erilaista työtä tekevistä ihmisistä ja sopivaa työtä kaikille -tunnus

Palvelut työnantajalle

Invalidiliitto edistää Sopivaa työtä kaikille -ajattelutapaa, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä. Uskomme, että vaikka ihmisellä olisi jokin haaste – sairaus, vamma tai muu este – jokaisella on mahdollisuus työhön, kunhan sopiva työ ja tuki löytyvät. Työssäkäynnin mahdollisuus on jokaiselle työhön kykenevälle ja motivoituneelle ihmiselle tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi.

Yhteistyökumppanimme

  • Spring House Oy:n valmentajat auttavat sekä työnantajia että työnhakijoita työllistymisprosessissa 
  • Work Pilots Oy on toteuttanut digialustan, jossa voi tarjota keikkatöitä kohderyhmälle
  • Ammattiopisto Spesian kautta löytyvät heidän oppilaitoksestaan valmistuneet opiskelijat

Millaisia työnhakijoita meillä on?

Palveluun hakeutuneet vammaiset henkilöt ovat eri aloilta ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia työnhakijoita. Suurelta osalta löytyy oman alansa koulutus ja/tai työkokemusta. Toiveet työn määrästä vaihtelevat suuresti keikkatyöstä osa- tai kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Joidenkin työnhakijoiden kohdalla työnantajan on mahdollista hakea erilaisia työllistämisen tukia TE-toimistosta (palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, työkokeilu). 

Työnhakijat ovat eri-ikäisiä, erilaisilla koulutus- ja kokemustaustoilla ja asiakkaiden terveydentila (fyysinen vamma) vaihtelee.

Tarkoituksena on yhdistää työnantajat ja työntekijät keskenään. Työnantajalle palvelu on maksuton.

Kuinka rekrytoit palvelun kautta?

Tarjoaisitko keikkatöitä?

Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalusta on yrityksille matalan kynnyksen mahdollisuus tarjota lyhyitä työkeikkoja eri tekijöille. Työkeikkojen avulla avataan polkuja työelämään ja annetaan arvokkaita työkokemuksia tekijöille.

Ammattiopisto Spesiasta valmistuneet

Ammattiopsito Spesian työhönvalmentajat auttavat jo valmistuneita fyysisesti vammaisia opiskelijoitaan kiinnittymään työelämään. Mikäli olet kiinnostunut työllistämään ammattiopiston entisiä opiskelijoita, ota yhteyttä työelämäkoordinaattori Linda Helseniukseen, linda.helsenius@spesia.fi tai 
p. 044 743 8218.

Hyvä tietää:

  • Työpaikkailmoituksesta tai muusta kuvauksesta olisi hyvä käydä ilmi osaamis- ja kokemusvaatimus sekä työaika. Mikäli työaikaa on mahdollista muokata (esim. osa-aikainen), on tieto tärkeä.
  • Työn fyysiset vaatimukset on hyvä kuvata. 
  • Tarvittaessa valmentajan tuki on valitun henkilön ja työnantajan käytettävissä työsuhteen alkuvaiheessa. 
Jaa sosiaalisessa mediassa