Kuva Kelan Leppävaaran toimistosta

Toimeentulo ja sosiaaliturva

Vammautumisen jälkeen, kaiken kriisin keskellä, olisi huolehdittava myös taloudellisesta selviytymisestä, toimeentulosta ja sosiaaliturvasta. Onneksi näistä asioista ei yleensä tarvitse huolehtia yksin, koska sairaalan osastolla työskentelee sosiaalityöntekijä, joka auttaa asioiden selvittelyissä.

Kuntoutuskeskuksen tai kuntoutusosaston kuntoutustyöryhmään kuuluu myös aina sosiaalityöntekijä. Hänen kanssaan voi selvittää toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä koko peruskuntoutuksen ajan.

Vammautumiseen johtanut tilanne vaikuttaa sosiaaliturvan rakentumiseen. Pääperiaatteet ovat seuraavat:

 • vammautuminen työssä tai työmatkalla; sosiaaliturva (päiväraha) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kautta
 • vammautuminen liikenteessä; sosiaaliturva (ansionmenetyskorvaus) lakisääteisen liikennevakuutuksen kautta
 • vammautuminen vapaa-ajalla; sosiaaliturva (sairauspäiväraha) Kelan kautta
 • vammautuminen eläkkeellä oltaessa; eläke-etuus jatkuu normaalisti.

Alkuvaiheessa on tärkeää

 • toimittaa sairauslomatodistus työnantajalle (A-todistus)
 • tehdä vakuutusyhtiöön vahinkoilmoitus (E-lausunto)
 • tehdä Kelaan sairauspäivärahahakemus (A-todistus)

Miten menetellä liikenneonnettomuuden tai työtapaturman jälkeen?

Liikenneonnettomuuksissa ja työtapaturmissa vahinkoilmoitus tehdään vakuutusyhtiöön. Myös lääkärinlausunto on toimitettava mahdollisimman pian, jotta korvauskäsittely käynnistyy. Vakuutusyhtiöiden korvaama ansionmenetyskorvaus on ensisijainen korvaus suhteessa Kelan sairauspäivärahaan.

Ansionmenetyksen tai päivärahan määrittämisessä vakuutusyhtiöt tekevät yhteistyötä työnantajien kanssa. Vakuutusyhtiön korvauskäsittelyn aikana voi hakea Kelan sairauspäivärahaa. Edellytyksenä on, että vakuutusyhtiö toimittaa viivästymistodistuksen Kelaan. Kela ja vakuutusyhtiö sovittavat korvauksensa yhteen, joten vammautuneelta ei peritä rahoja takaisin.

Kelan maksamat korvaukset

Sairauspäiväraha maksetaan Kelan kautta. Sen suuruus määrittyy viimeisimmän verotuksen mukaisesti. Sairauspäivärahaa maksetaan kuudelta päivältä viikossa. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen, joka yleensä on sairastumispäivä ja seuraavat yhdeksän arkipäivää.

Kelaan on toimitettava

 • tapaturmailmoitus
 • sairauspäivärahahakemus
 • hoitavan lääkärin arvio työkyvyttömyydestä (A-todistus)
 • B-lausunto tarvitaan, jos työkyvyttömyys jatkuu yli 60 päivää.

Työsopimuksesta riippuen työnantaja maksaa sairausajan palkkaa ja korvauksen kesto vaihtelee yhdeksästä arkipäivästä jopa kuukausiin. Tältä ajalta Kelan sairauspäiväraha maksetaan työnantajalle.

Työsuhteessa olevan työntekijän on toimitettava Kelalle työterveyshuollon lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä. Kun vammat ovat vaikeat ja kuntoutustoimet ovat kesken työterveyshuollon kanssa, asioinnissa saa apua sairaalan tai kuntoutuskeskuksen sosiaalityöntekijältä.

Muut etuudet ja vakuutukset

Kela korvaa 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkkeellä oleville eläkettä saavan hoitotukea. Liikenne- ja tapaturmavakuutuksen hoitotukea korvataan vasta laitoshoidon ja laitosmuotoisen kuntoutuksen jälkeen. Näissä tilanteissa kuntoutuja voi hakea laitoshoidon ja -kuntoutuksen ajalta Kelan vammaisetuutta.

Vammautuneella henkilöllä voi olla myös yksityisiä sairaus- tai tapaturmavakuutuksia, joihin on aikaa myöten toimitettava myös vahinkoilmoitukset ja lääkärinlausunnot. On myös hyvä selvittää ammattiliittojen jäsenyyteen liittyvät mahdolliset vakuutukset. Lisäksi monet työnantajat ovat vakuuttaneet henkilöstönsä laajasti myös vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien varalta.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Useat järjestöt ovat koonneet sosiaaliturvaan keskittyvän oppaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden tueksi. Opas on alunperin tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös niin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat kuin ammattilaiset.

Lue lisää järjestöjen koostamasta sosiaaliturvaoppaasta

Jaa sosiaalisessa mediassa