kuva jossa useita kelloja

Ajankohtaista yhdistyksille

STEA:n jäsenjärjestöavustusten haku on nyt käynnissä
STEA:n jäsenjärjestöavustusten haku on käynnissä 23.3.2020 saakka. Tee sähköinen hakemus https://link.webropolsurveys.com/S/19EA1F19B3C040FA. Lisätietoa jäsenjärjestöavustuksesta täältä

Yhdistyksen yhteystietojen, luottamushenkilöiden ja jäsenluettelonluettelon tarkastus
ja päivitys vuoden lopussa
Vuoden vaihteessa tarkastetaan ja päivitetään jälleen jäsenyhdistyksien tiedot jotka viedään Kilta-jäsenrekisteriin. Yhdistykset, joilla on käytössä Kilta-tunnukset toivotaan tarkastavan ja päivittävän tietonsa suoraan Kiltaan. Niille yhdistyksille joilla ei Kiltan tunnuksia käytössä, lähetetään erikseen jäsenluettelo ja yhteystietolomake yhdistyksen yhteyshenkilölle täytettäväksi sähköpostitse turvapostina salasanalla suojattuna tai postitse. Lisätietoa Nina Kettunen tai jasenasiat@invalidiliitto.fi.

 

Yhdistyksillä on mahdollisuus lähettää oma jäsentiedote jäsenkorttien mukana
Yhdistyksillä on mahdollisuus lähettää jäsenilleen jäsenkortin mukana oma jäsentiedote. Jäsenlaskut ja jäsenkortit lähetetään maaliskuun alkupuolella. Tiedotteen tulee mahtua A4-kokoiselle sivulle ja se voi olla kaksipuoleinen. Se voi sisältää yksinkertaisen 4-värisen kuvan esim. logon. Valokuvia ei kannata painoteknisistä syistä johtuen tiedotteeseen liittää. Yhdistyksen tiedote tulee olla toimitettu viimeistään 15.1.2020 mieluiten pdf-muodossa. Tiedotteen voi lähettää sähköpostitse jasenasiat@invalidiliitto.fi.

 

STEAn jäsenjärjestöavustuksen selvitys 2019
STEAn jäsenjärjestöavustusta saaneet yhdistykset tekevät selvityksen avustuksen käytöstä helmikuun 2020 loppuun mennessä,  linkki lomakkeeseen https://link.webropolsurveys.com/S/92DCB5B112019ABD
Lisätietoa 


Ennakkoperintätietoja päivitetty
Verohallinto on päivittänyt ohjetta koskien yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintää. Ohjetta on muutettu 1.1.2019 voimaan tulleen tuloverolain muutoksen johdosta. Ohjeita ja esimerkkejä löytyy Verohallinnon verkkosivuiltaJäsenmaksupalveluun liittyminen 
Jäsenyhdistyksille on tarjolla maksullinen jäsenmaksupalvelu, joka perustuu Kilta-rekisteriin.  Palvelumaksun suuruus 0,76 € jäseneltä ja se laskutetaan yhdistykseltä yhdessä liiton jäsenmaksun kanssa. Liittyminen jäsenlaskutuspalveluun tehdään täyttämällä jäsenmaksupalvelusopimus jossa on yhdistyksen nimi, päivämäärä ja kaksi yhdistyksen nimenkirjoittajan allekirjoitusta. Lomake on toimitettava Invalidiliittoon viimeistään 31.1.2020, jolloin yhdistys ehtii mukaan ensi vuoden jäsenmaksupalveluun.  Lisätietoja sähköpostitse jasenasiat@invalidiliitto.fi tai p. 044 765 0667 Nina Kettunen. 


Postin kautta tulevat osoitetiedot päivittyvät Kilta-jäsenrekisteriin
Kilta-rekisteriin on otettu käyttöön automaattinen osoitteiden päivitystoiminto. Käytännössä tämä toimii niin, että Postin toimittamat muuttuneet osoitetiedot päivitetään kerran viikossa Kilta-rekisteriin. Jos yhdistyksen jäsen tekee osoitteenmuutoksen Postiin, tämä tieto päivittyy automaattisesti Kilta-jäsenrekisteriin. Kuolleet päivittyvät automaattisesti passiivisiksi ja heiltä päätetään avoimet jäsenyydet ja luottamustoimet.
 

Kilta-tunnukset yhdistyksen käyttöön
Kaikilla yhdistyksillä on mahdollisuus saada käyttäjätunnukset Kiltaan maksutta. Tunnukset saa käyttöönsä sen jälkeen kun yhdistyksen hallitus on nimennyt käyttöoikeuden saajat (enintään kaksi tunnusta/yhdistys). Rekisterinkäyttäjät allekirjoittavat Kilta-jäsenrekisterin käyttäjäsopimuksen kahtena kappaleena, joista toinen jää yhdistykselle, toinen toimitetaan Invalidiliittoon. Sopimuksen liitteeksi tulee liittää hallituksen päätös rekisterinkäyttäjien nimeämisestä (esim. pöytäkirjanote) jotka lähetetään osoitteella:
Invalidiliitto ry, Jäsenasiat/Nina Kettunen
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
 

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa