Sote-uudistus

Sote- ja maakuntauudistus on toteutuessaan suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Uudistuksella on iso vaikutus vammaisten ihmisten elämään, siksi heidät on otettava aidosti huomioon uudistuksia tehdessä.

Muutos koskettaa kaikkien kansalaisten palveluja ja tulee vaikuttamaan merkittävästi myös vammaisten kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen sekä tuottamiseen. Invalidiliitto seuraa uudistusta tarkasti. Nostamme uudistuksen joka vaiheessa ja joka tasolla näkyviin vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulmaa. Invalidiliiton liittohallituksen nimeämä sote-johtoryhmä (2016-2018) on seurannut ja arvioinut uudistusta erityisesti jäsenten näkökulmasta.
 
Invalidiliitto vaikuttaa myös laatimalla lausuntoja lakiesityksistä, tapaamalla asiaa valmistelevia virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä sekä osallistumalla asiantuntijakuulemisiin eduskunnan valiokunnissa. Lisäksi Invalidiliitto järjesti vuoden 2017 aikana 15 paikkakuntaa käsittävän "Ota sote haltuun!" -kiertueen, jossa liiton työntekijät, paikalliset poliittiset vaikuttajat sekä sote-uudistuksen parissa työskentelevät virkamiehet jalkautuivat maakuntiin jakamaan tietoa ja keskustelemaan aiheesta.

Invalidiliiton tuoreimpia lausuntoja soteuudistukseen liittyen: lausunto valinnanvapauslakiesityksestä 26.3.2018. Eduskunnan hallintovaliokunnalle (18.4.2018) ja lakivaliokunnalle (23.5.2018) liitto antoi kirjallisen lausunnon. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Invalidiliitto oli kuultavana 16.5.2018. Muita aiheeseen liittyviä lausuntoja löytyy täältä.

 

Vaikuttamistoiminta

Invalidiliitto käy aktiivista vuoropuhelua järjestöjen, yritysten, poliittisten päättäjien, virkamiesten, mielipidevaikuttajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vaikuttamistoiminta on monitasoista yhteistyötä.