piirroskuva sote-uudistuksesta

Sote-uudistus

Pääministeri Sipilän hallituksen esitykset sote- ja maakuntauudistukseksi kaatuivat 8.3.2019. Uudistus olisi toteutuessaan ollut suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Jonkinlainen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on joka tapauksessa tehtävä ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi, mutta nyt sen toteutuminen siirtyi jälleen kerran eteenpäin. Uudistuksella tulee olemaan iso vaikutus vammaistenkin ihmisten elämään, siksi Invalidiliitto on ollut aktiivinen toimija uudistusta valmisteltaessa.

Invalidiliitto on seurannut uudistusta tarkasti. Olemme nostaneet joka vaiheessa ja joka tasolla näkyviin vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulmaa. Invalidiliiton liittohallituksen nimeämä sote-johtoryhmä (2016-2018) on seurannut ja arvioinut uudistusta erityisesti jäsenten näkökulmasta.

Invalidiliitto on vaikuttanut uudistuksen sisältöön myös laatimalla lausuntoja lakiesityksistä, tapaamalla asiaa valmistelevia virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä sekä osallistumalla asiantuntijakuulemisiin eduskunnan valiokunnissa. Invalidiliitto järjesti vuoden 2017 aikana 15 paikkakuntaa käsittävän "Ota sote haltuun!" -kiertueen, jossa liiton työntekijät, paikalliset poliittiset vaikuttajat sekä sote-uudistuksen parissa työskentelevät virkamiehet jalkautuivat maakuntiin jakamaan tietoa ja keskustelemaan aiheesta. Syksyllä 2018 Invalidiliitto kävi keskusteluja sote- ja maakuntauudistuksenkin tiimoilta 80-vuotisjuhlakiertueellaan.

Invalidiliitto on lausunut moneen otteeseen uudistuksesta, esim lausunto valinnanvapauslakiesityksestä (26.3.2018). Eduskunnan hallintovaliokunnalle (18.4.2018) ja lakivaliokunnalle (23.5.2018) liitto antoi kirjallisen lausunnon. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Invalidiliitto oli kuultavana 16.5.2018. Muita aiheeseen liittyviä lausuntoja löytyy täältä.

Vaikka hallituksen esitykset kaatuivat maaliskuussa 2019, valmistelu jatkunee, koska Suomessa vallitsee laajasti jaettu yhteinen näkemys uudistuksen tarpeellisuudesta. Tulevan hallituksen ohjelmatekstissä linjataan varmasti uudistuksen etenemisestä. Invalidiliitto korostaa edelleen vammaisten ihmisten kannalta keskeisistä näkökohdista, kuten palvelujen ja toimitilojen esteettömyys, ehjät palveluketjut ja asiakasturvallisuus. Sosiaali- ja terveyssektorien yhteistyö on saatava nykyistä sujuvammaksi, jotta palveluintegraatio toteutuisi paremmin.

Vaikuttamistoiminta

Invalidiliitto käy aktiivista vuoropuhelua järjestöjen, yritysten, poliittisten päättäjien, virkamiesten, mielipidevaikuttajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vaikuttamistoiminta on monitasoista yhteistyötä.