Vaikuttamistoiminta

Invalidiliitto käy aktiivista vuoropuhelua järjestöjen, yritysten, poliittisten päättäjien, virkamiesten, mielipidevaikuttajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vaikuttamistoiminta on monitasoista yhteistyötä.

Keskeinen osa Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikön toimintaa on vaikuttamisviestintä, jossa

  • nostamme esiin fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulman.
  • osallistumme valtakunnan tason vammaispoliittisten linjausten valmisteluun erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa.
  • teemme laaja-alaista yhteistyötä sidosryhmien ja muiden kansalaisjärjestöjen, erityisesti vammaisjärjestöjen kanssa.
  • laadimme lausuntoja ja kannanottoja.
  • annamme laaja-alaista konsultaatiota ja koulutusta koskien vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

Yhteistyö liiton toimistolla eri yksiköiden, tiimien ja toimintojen välillä – vilkas vuoropuhelu ja tiedonvaihto ­– on ensiarvoisen tärkeää tulosten aikaansaamiseksi. Kuuntelemme jäsenistöstä kumpuavat viestit erityisen tarkasti.

Vaikuttajaviestinnän sanoma rakentuu vahvan ja aktiivisen jäsenistön avulla. Saavutamme tuloksia pitkäjänteisellä vaikuttamistyöllä ja parhaalla asiantuntemuksella.

Jaa sosiaalisessa mediassa