Vaikuttamistoiminta

Fyysisesti vammaisten etujärjestönä yhteiskunnallinen vaikuttaminen on keskeinen osa toimintaamme. Työmme arvopohja kiteytyy YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksessa.

Toimintamme kohteena ovat poliittiset päättäjät, viranomaiset ja vammaiset ihmiset itse, jotta

  • perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeusturva toteutuvat käytännössä.
  • vammaiset henkilöt tietävät ihmisoikeutensa ja oikeutensa vammaispalveluihin, tukiin ja etuuksiin.
  • palvelut ja tukitoimet toteutuvat käytännössä ja ovat kaikkien saavutettavissa.
  • vammaiset ihmiset voivat elää itsenäisesti ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa.

YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja

Olemme koonneet YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen olennaisimmat kohdat sovellusalueineen ja esimerkkeineen yksiin kansiin. YK:n vammaissopimus käyttöön -käsikirja avaa sopimuksen sisällön erilaisten tapausesimerkkien avulla.

Lisäksi käsikirjassa kulkee mukana kuhunkin YK-sopimuksen kohtaan liittyvä Suomen lainsäädäntö. Kirjan lopussa on kattava tehtävälista esimerkkivastauksineen.

Lataa työkirja

Päätöksentekijät tietoisiksi vammaisten ihmisten asioista

Tuomme esiin vammaisia ihmisiä koskevia asioita päätöksentekijöille ja neuvottelemme poliittisten päätöksentekijöiden kanssa.

  • Laadimme lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista vammaispoliittisista asioista.
  • Teemme yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa ja osallistumme esimerkiksi ministeriöiden alaisiin työryhmiin.
  • järjestämme kaikille avoimia koulutuksia ja seminaareja vammaisia ihmisiä koskevista ajankohtaisista aiheista.
  • Tuemme jäsenyhdistysten alueellista ja paikallista toimintaa järjestämällä koulutusta, ohjausta ja neuvontaa.
  • Tiedottamme IT-lehden, internet-sivujen ja uutiskirjeiden kautta sekä järjestämme kampanjoita.

Toimimme valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti sekä EU-tasolla ja kansainvälisesti.

Vaikuttamistoiminnan esite PDF-muodossa

Jaa sosiaalisessa mediassa