Vertaistuki

Vertaistuen kautta sinä tai perheesi saatte kannustusta ja käytännön neuvoja henkilöltä, jolla on samanlainen kokemus kuin sinulla. Organisoitu vertaistukitoiminta on yksi tärkeistä tehtävistämme. Vertaistuki perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja suhde on luottamuksellinen.

Keskustelu samaa kokeneen ja siitä selviytyneen kanssa auttaa jaksamaan arjessa. Vertaistukea saat ihmiseltä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta vammasta, sairaudesta tai traumaattisesta kokemuksesta kuin sinulla on. 

Voit saada myös tukea perheeltä, jossa on vammainen tai harvinaista sairautta sairastava lapsi. Vertaistukisuhde on

  • luottamuksellinen
  • maksuton
  • yksi yhteydenotto tai tapaaminen tai se voi jatkua pidempää
  • tapaamisia, puheluita, sähköpostien vaihtoa tai muuta sähköistä yhteydenpitoa.

Vertaistukitoiminnassamme keskitymme erityisesti harvinaisiin sairauksiin, selkäydinvammaisiin ja raaja-amputoituihin henkilöihin. Eri ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia vertaistukijoita on eri puolilla Suomea. 

Jos tarvitset tai perheesi tai läheisesi tarvitsee vertaistukea, ota rohkeasti yhteyttä.

 

Vertaistukitoiminta Invalidiliitossa

Invalidiliitto on koonnut julkaisun, johon on koottu vertaistukeen ja vertaistukitoimintaan liittyviä asioita ja käsitteitä, jotka läheisesti liittyvät Invalidiliiton toimintaan. Tähän julkaisuun on koottu vertaistukeen ja vertaistukitoimintaan liittyviä asioita ja käsitteitä, jotka läheisesti liittyvät Invalidiliiton toimintaan. Tekstissä käydään läpi, mitä vertaistuki ja vertaistukitoiminta Invalidiliitossa ovat. Tämän julkaisun sisar on Vertaistukijan käsikirja, joka on laadittu oppaaksi Invalidiliiton kouluttamille vertaistukijoille. Sen saavat kaikki Invalidiliiton vertaistukikoulutuksen käyneet henkilöt.

 

Harvinaisiin vamma- ja sairausryhmiin kuuluvat
henkilöt ja perheet     

Suunnittelija Merja Monto
merja.monto@invalidiliitto.fi
puh. 040 728 1737

Selkäydinvammaiset              

Selkäydinvammaiset Akson ry
www.aksonry.fi/vertaistuki
move@aksonry.fi
puh. 050 371 5400

Raaja-amputoidut

Suomen Amputoidut Ry 
Päivystävä puhelin   24/7  gsm 044 447 7777
Kaikissa amputoinnin kriiseissä.
Päivystäjä on vertaistuki/kriisityöhön koulutettu auttaja.
Numerosta välitetään myös vertaistukihenkilöitä.
Lisätietoa www.suomenamputoidut.fi 

Helsingin Invalidien Yhdistys ry
www.hiy.fi
toimisto@hiy.fi
puh. 09 720 6240

Oulun Invalidien Yhdistys ry
www.oiy.fi/vertaistuki
toimisto@ouluninvalidienyhdistys.net 
puh. 050 574 156

Jaa sosiaalisessa mediassa