Kaksi TuleApukummia metroasemalla. Kuvituskuva.

TuleApu-hanke 2018-2020

TuleApu – tukea ja tule-terveyttä apuvälineenkäyttäjille 2018-2020.

TuleApu-hanke on rohkaisee liikkumisen apuvälineen sujuvaan käyttöön sekä edistää liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki- ja liikuntaelinterveyttä. Hanke koostuu apuvälinekummi -vertaistukitoiminnasta, Tule-klubeista ja alueellisista apuvälinetapahtumista sekä omahoitovertaisryhmistä ja -materiaalista.

TuleApu-hanke päättyy vuoden 2020 lopussa. Apuvälinekummitoimintaa kuitenkin jatketaan vielä pääkaupunkiseudulla keväällä 2021, kun pilotti saatetaan loppuun.  

Päätösseminaari  

TuleApu-hankkeen päätösseminaari pidettiin etäyhteydellä ke 2.12.
Katso tallenteet allaolevista linkeistä.

TuleApu päätösseminaari ammattilaisille, tekstitetty

TuleApu-hankkeen päätösseminaari apuvälineiden käyttäjille, tekstitetty

Päätösseminaari PowerPoint -esityksenä

Tallenteelta pääset kuulemaan mitä hankkeessa on tehty ja mitä kaikkea hankkeesta jää kaikkien hyödynnettäväksi. Tallenteita on kaksi hieman eri sisältöpainotuksin. Toisen tallenteen kohderyhmänä ovat ammattilaiset ja toisen kohderyhmänä liikkumisen apuvälineen käyttäjät, heidän läheisensä sekä asiasta kiinnostuneet. Halutessasi voit katsoa seminaarin myös PP-esityksenä.

Apuvälinekummi liikkumisen apuvälineenkäyttäjän tukena

Apuvälinekummit toimivat pääkaupunkiseudulla liikkumisen apuvälineen käyttäjän tukena. Vertaistukihenkilöinä kokeneet apuvälinekummit rohkaisevat ja neuvovat omalla esimerkillään ja kokemustiedollaan uusia liikkumisen apuvälineenkäyttäjiä apuvälineen käyttöönotossa ja niiden käytössä arjessa. Halutessasi itsellesi oma apuvälinekummin lue lisätietoja täältä. Lisää tietoa apuvälinekummina toimimisesta löydät täältä. Apuvälinekummitoiminnan pilotointi pääkaupunkiseudulla saatetaan loppuun kevään 2021 aikana.  

Videoita liikkumisen apuvälineistä

TuleApu-hankkeen tuottamat videot esittelevät tunnetuimmat liikkumisen apuvälineet eli rollaattorin, manuaalipyörätuolin, sähköpyörätuolin sekä sähkömopon sekä niiden ergonomisen käytön. Sivuilta löytyy video myös manuaalipyörätuolin käyttäjän avustamiseen.

Lyhyisiin ja ytimekkäisiin videoihin pääsee tutustumaan Iloa ja hyötyä liikkumisen apuvälineistä -sivulta. Sivuilta löytyy myös muita aiheeseen liittyviä videoita ja materiaalia.
 

Startti vertaisryhmälle! 

TuleApu-hanke on tuottanut jäsenyhdistysten käyttöön Tule-vertaisryhmän materiaalikansion, jonka aiheina nimensä mukaisest ovat tuki- ja liikuntaelinten hyvinvointiin vaikuttavat aihealueet. Materiaalia voi hyödyntää jo olemassa olevassa vertaisryhmässä tai käynnistää kokonaan uuden. Jo perustetut vertaisryhmät kiittelevät erityisesti vertaiskeskustelujen voimaa ja ovat myös kiinnostuneet terveellisemmistä ruokailutottumuksista jakamalla toisilleen uusia reseptejä ja laittamalla ruokaa yhdessä.

Materiaalipankki on nyt avattu Invalidiliiton vertaisryhmätoiminnan sivuilla!
Laajan materiaalikansion aiheina ovat muun muassa ravitsemus, liikunta, kipu, stressi sekä uni ja unettomuus. Materiaalit ovat kaikkien saatavilla ja niitä voi hyödyntää niin vertaisryhmässä kuin lukea myös ihan vaikka vana omaksi hyödykseen. Koronan aikana kannattaa harkita myös yhteisen verkossa toimivan vertaisryhmän perustamista!

 

Hankkeen tulokset SROI-arvioinnissa

Mikä SROI on?

SROI eli Social Return On Investment on arviointitutkimuksen menetelmä ja viitekehys. SROIn avulla pyritään antamaan arvo esimerkiksi järjestöjen tekemälle työlle, joka jätetään usein tavanomaisempien kustannus-hyötyanalyysien ulkopuolelle. Menetelmän nimi viittaa rahoitusalalta tuttuun Return On Investment- eli ROI-lukuun. Ylimääräinen S viittaa laajempaan käsitykseen tuotosta, joka voi koostua niin terveydellisestä, sosiaalisesta kuin ympäristöön kohdistuvasta parannuksesta tai hyödystä. SROI-arviointikehikko soveltuu ei-rahallisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten paikantamiseen ja mittaamiseen.

SROIta on käytetty paljon ja hyvin erilaisten hankkeiden arviointiin etenkin Yhdysvalloissa, jossa menetelmä kehitettiin 1990-luvun puolivälissä. Iso-Britanniassa SROIta on käytetty etenkin kolmannen sektorin toimijoiden arvioimiseen ja jopa pääministerin kanslia, Cabinet Office, oli mukana julkaisemassa tähän mennessä siteeratuinta SROI-nimikettä eli A Guide To Social Return On Investment -opasta (Nicholls ym. 2012). Suomessa SOSTE on julkaissut tuon oppaan inspiroiman Järjestöt, vaikuttavuus ja raha -oppaan SROI-arviointiin (Klemelä 2016).

Yksinkertaistettuna SROI-laskennan tuloksena syntyy SROI-suhdeluku, jossa intervention tai hankkeen kustannuksia verrataan sen tuottamiin rahamääräistettyihin hyötyihin.

Miksi TuleApu -hanke lähti SROI-arviointiin mukaan?

TuleApu – tukea ja tule-terveyttä apuvälineen käyttäjälle on ollut laaja kolmivuotinen hanke ja siinä on ollut mukana erityisen monta sidosryhmää. Siinä on luotu sekä aivan uudenlaista toimintaa että tuotettu iso määrä aineistoa liikkumisen apuvälineiden käyttäjille ja ammattilaisille. Halusimme selvittää millaisia vaikutuksia, lyhytaikaisia ja kestäviäkin, pystytään hankkeesta ja sen eri osista löytämään SROI-arvioinnin avulla.

SROI-arvioinnin tuloksia

Arvioinnissa käyttämällä eri kotimaisia ja kansainvälisiä todennettuja viitekehyksiä ja niiden avulla laskettuja hyötyjä saatiin tuloksiksi perusarvoksi 1,02, mikä tarkoittaa että sijoitettu euro on tuottanut mitattavissa olevia hyötyjä vähän yli hankkeen kustannusten, korkea skenario että hyöty oli kaksinkertainen 2,01 ja matala että hanke olisi tuottanut vain puolet hyödyistä, 0,43. Tulokset vaihtelevat siksi että niissä on käytetty eri viitekehyksiä esim. elämänlaadussa  ja määriä hyötyvien osallistujien määrissä. Ero arvioissa on tavanomainen.

Raportin mukaan ainakin seuraavien hyötyjen voidaan olettaa jatkuvan pidemmälle tulevaisuuteen:

  • Parannus elämänlaadussa niin vertaisryhmissä kuin apuvälinekummitoimintaan osallistuvilla saattaa olla pysyvä
  • Apuvälineen ergonominen käyttö kerran opittuna luultavasti ei unohdu, ellei terveydentila heikkene merkittävästi
  • Apuvälinekummitoimintaan osallistuneilla julkisen liikenteen käyttö tulee todennäköisesti olemaan pysyvä muutos
  • Hankkeessa tuotettujen videoiden katsojamäärät tulevat todennäköisesti kasvamaan ajan myötä, kun yhä useampi taho pystyy käyttämään niitä hyväkseen.

SROI-arvioinnin raporttiin ja TuleApu-hankkeen tuloksiin voi tutustua raportista.

Lisätietoja

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä TuleApu-hankkeen työntekijöihin, joko sähköpostitse tuleapu@invalidiliitto.fi tai soittamalla 044 765 1322.

Webinaari TuleApu-hankkeesta on katsottavissa tästä.
TuleApu-hankkeen löydät myös Instagramista.

Invalidiliiton TuleApu-hankkeen logo vaaleanpunainen ratas


Hankkeen tietosuojaselosteet

TuleApu-hankkeen apuvälinekummitoiminta (PDF)

 

Jaa sosiaalisessa mediassa