piirroskuva sote-uudistuksesta

Sote-uudistus

Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen, jotta ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan kaventaa, jotta palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta pystytään parantamaan ja jotta kustannukset eivät karkaa käsistä. Uudistuksella tulee olemaan iso vaikutus vammaistenkin ihmisten elämään. Invalidiliitto vaikuttaa aktiivisesti uudistuksen valmisteluun pitäen esillä liikuntavammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulmia.

Suomessa vallitsee laajasti jaettu yhteinen näkemys sote-uudistuksen tarpeellisuudesta. Invalidiliitto korostaa vammaisten ihmisten kannalta keskeisiä näkökohtia, kuten palvelujen ja toimitilojen esteettömyys, ehjät palveluketjut ja asiakasturvallisuus. Sosiaali- ja terveyssektorien yhteistyö on saatava nykyistä sujuvammaksi, jotta palveluintegraatio toteutuisi paremmin.

Invalidiliitto on seurannut uudistusta tarkasti. Olemme nostaneet joka vaiheessa ja joka tasolla näkyviin vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulmaa laatimalla lausuntoja lakiesityksistä, tapaamalla asiaa valmistelevia virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä sekä osallistumalla asiantuntijakuulemisiin eduskunnan valiokunnissa. 

 

 

Vaikuttamistoiminta

Invalidiliitto käy aktiivista vuoropuhelua järjestöjen, yritysten, poliittisten päättäjien, virkamiesten, mielipidevaikuttajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vaikuttamistoiminta on monitasoista yhteistyötä.