Kuva eduskuntatalosta

Vammaispolitiikka

Vaikuttamisen tavoitteena on kehittää ja turvata erityisesti eri tavoin fyysisesti vammaisten ihmisten arjessa palveluita ja tukitoimia. Ne liittyvät usein avustamiseen, asumiseen, liikkumiseen ja omannäköisen elämän kokonaisuuteen.

Työmme arvopohja perustuu vammaisten ihmisten yhdenvertaisiin perustuslaillisiin oikeuksiin ja YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimukseen. Erityisesti keskitymme vammais- ja sosiaalipalvelujen toteuttamiseen. Teemme työtä

  • asiakkaiden
  • heidän läheistensä
  • eri viranomaisorganisaatioiden
  • ja sidosryhmien kanssa. 

Vahvistamme asiakkaan omaa asiantuntemusta ja oman näkemyksen mukaan ottamista hänen palvelujensa suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. 

Sosiaalipalvelujen toteuttamista ohjaavat sosiaalihuoltolaki ja vammaislainsäädäntö. Vammaiset henkilöt ovat yksilöitä, ja siksi myös palvelujen järjestämisessä tarvitaan erilaisia järjestämisen tapoja.

Palvelutarpeet pitää arvioida yksilöllisesti ja palvelut toteuttaa räätälöidysti. Yksilöllisen tarpeen mukaan toteutettuun asumisen, liikenteen, kuljetusten palvelujen toteutukseen kilpailutus soveltuu huonosti. Palvelujen järjestämiseen, hankintaan ja tuottamiseen tarvitaan enemmän asiakkaiden osallisuutta, heidän tarpeiden ja näkökulman kuulemista. 

Fyysisesti vammaisten ihmisten osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin riippuu siitä, miten esteetön ympäristö on ja miten liikkuminen onnistuu. Vaikutamme liikkumisen edellytyksiin ja teemme yhteistyötä niin liikkumisen palvelujen toteuttajien kuin viranomaisorganisaatioiden kanssa.

Korostamme yhdenvertaisuuslain soveltamista niin, että sen avulla edistetään vammaisten kansalaisten ihmisoikeuksien toteutumista.

 

YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraportti vammaispolitiikan välineenä

Uutinen 18.12.2017
Ulkoasiainministeriössä ja Vammaisfoorumissa valmistaudutaan YK:n vammaissopimuksen raportointiin. Kumpikin taho toimii Suomen mallin mukaan hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta tarkastelee sopimuksen toteutumista omasta kulmastaan.